במשרד להגנת הסביבה עוקבים באופן רציף אחר פעילות כלל המפעלים במפרץ חיפה, על מנת למנוע עלייה בפליטות המזהמות

אודיה שווץ פרסום: 23:35 - 02/05/18

בשל התנאים המטאורולוגיים החריגים, ועקב חשש מזיהום אוויר גבוה בשל מדורות ל"ג בעומר, הנחה המשרד להגנת הסביבה את כל מפעלי קבוצת בזן במפרץ חיפה להימנע מפעולות יזומות, כמו התנעת מתקנים, שעלולה ליצור עלייה בריכוזים הנפלטים. ההנחיה בתוקף עד לתום התנאים המטאורולוגיים החריגים, ובמשרד עוקבים באופן צמוד אחר פעילות המפעלים באזור, ובמיוחד במתחם בזן.

מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

יצוין, כי כתוצאה מהתנאים ("אינברסיה"), נמנע פיזור נאות של הפליטות, והאוויר נשאר בקרבה לקרקע. על כן, ובשל העובדה שנרשמה עלייה בריכוזי הזיהום בתחנות הניטור בבנזן, המשרד הנחה את המפעלים לנקוט בצעדי זהירות ומניעה.