הדירוג מתייחס לרשויות הקטנות בישראל, המונות עד 50 אלף תושבים. ראש העירייה, אלי דוקורסקי: "הנתונים מבטאים ניהול תקציבי מאוזן ואחראי, לצד השקעה רבה בתושבים בכל תחומי החיים"

מערכת רדיו חיפה פרסום: 13:50 - 06/05/18
אלי דוקורסקי | צילום: עיריית קרית ביאליק
אלי דוקורסקי | צילום: עיריית קרית ביאליק

מקום תשיעי לקריית ביאליק, בדירוג יציבות הרשויות המקומיות לשנת 2017, של חברת "דאן אנד ברדסטריט", בקרב הערים הקטנות בישראל – עד 50 אלף תושבים. המדד מבוסס על חמישה פרמטרים, המעידים על חוסנה הפיננסי והעסקי של הרשות המקומית: שיעור העודף או הגירעון בתקציב הרגיל, שיעור גביית הארנונה, דירוג סוציו-אקונומי, יחס תושבים לעסקים, ויחס מענקים לסך תקציב רגיל.

מהנתונים עולה, כי קריית ביאליק – בה מתגוררים כ-43,600 תושבים – נמצאת בדירוג סוציו-אקונומי 6 (מאז עלתה לאשכול 7), ההכנסות מתקציבה הרגיל עומדות על כ-268 מיליון שקל, שיעור העודף התקציבי עמד על 0.4 אחוזים, ושיעור גביית הארנונה עמדה על 92 אחוז.

"נמשיך להצעיד עבור תושבי קריית ביאליק את העיר להצלחות ולתנופת עשייה ופיתוח, תוך כדי ניהול אחראי, זהיר ויעיל", אמר ראש העירייה, אלי דוקורסקי, בהתייחסו לנתונים, "לעובדי העירייה המסורים יש חלק נכבד בהצלחה זו. נתוני הדירוג מעידים לא רק על חוסנה הכלכלי של העירייה, אלא מבטאים גם ניהול תקציבי מאוזן ואחראי, לצד ההשקעה הרבה בתושבים בכל תחומי החיים".