עקב מחלוקת סביב מתווה הפריש לגמלאות ו"רשת הביטחון" לפורשים, הוחלט לבצע בחינה מחודשת הערכה מחדש של הנושא

אודיה שווץ פרסום: 09:57 - 28/05/18

נמל חיפה | צילום: יח"צ
נמל חיפה | צילום: יח"צ

פערים גדולים במשא ומתן בין המדינה לבין ועדי העובדים בנמל חיפה, סביב נושא תנאי הפרישה לגמלאות ו"רשת הביטחון" לפורשים. המדינה מתנגדת בשלב זה למתווה הפרישה שהציעה ההסתדרות, המייצגת את העובדים, הכולל 60 אחוז מהשכר הקובע, כולל מענקים – פרמיה של כחודשיים בממוצע, עבור כל שנה שנותרה עד הפרישה, וכן דרגת פרישה של עד עשרה אחוזים. בדיוני המו"מ האחרונים הוחלט לבצע פילוח סקטוריאלי ולבחון את הנושא מחדש. ההערכה היא, שעלות הפרישה של עובד תעמוד בממוצע על 2.6 מיליון שקלים.