תושבים טוענים כי מדובר ב״ענישה קולקטיבית״ בגין חוב מצטבר, וכאמצעי לחץ על המועצה לעבור לתאגיד המים

מערכת רדיו חיפה פרסום: 10:54 - 01/06/18
ברז מטפטף | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock
תמונה: Shutterstock

תושבי עוספיה מתלוננים, כי בשבוע האחרון נותק זרם המים במועצה, מספר פעמים ולפרקי זמן ממושכים. לטענתם, מדובר ב״עונש קולקטיבי המוטל על כל התושבים, בגין חוב מצטבר בגובה מיליוני שקלים, של המועצה לחברת מקורות״.

יצוין כי לטענת התושבים, הזרם נותק גם למי ששילמו את חשבון המים, ומוחים על כך שחברת מקורות מבצעת ניתוקים דווקא בימי הקיץ.
בנוסף, חלק מהתושבים טוענים כי מדובר בלחץ שמפעילה מקורות על מועצת עוספיה, לעבור לתאגיד המים.
מחברת מקורות נמסר: ״המועצה המקומית עוספיה מחזיקה בחוב מצטבר העומד על כתשעה מיליון שקלים. מתחילת 2018 ועד היום, לא שילמה המועצה את תשלומי הצריכה השוטפת, הנעמדים בכמיליון שקלים. מקורות מספקת מים לעוספיה מתוקף רישיון של רשות המים, והסכם אספקת מים בינה לבין עוספיה. מכוח הסכם זה מחויבת המועצה המקומית בתשלומים בגין אספקת המים. אין כל קשר בין ניתוק המים לבין הצטרפות המועצה לתאגיד מים קיים. בנוסף, נציגי מועצת עוספיה נפגשו לאחרונה עם נציגי מקורות, אך לא במטרה להגיע להסדר פריסת חוב, אלא בניסיון לדחות את תשלום החוב, בגין הצריכה השוטפת, בחצי שנה נוספת. בקשה זו מתווספת לבקשות נוספות מהעבר, להן הסכימה מקורות, ובאף אחת מהן לא עמדה המועצה; ולראיה, עומק חוב הצריכה השוטפת השווה לשנת צריכת שלמה״.