ברשות זועמים על כך שכיום מונחות במשטח "95 הדונם", הצמוד לנחל, לא פחות מ-180 מכולות המהוות "פגיעה סביבתית חמורה"

אודיה שווץ פרסום: 12:45 - 26/06/18
משטח 95 הדונם | צילום: רשות נחל הקישון
משטח 95 הדונם | צילום: רשות נחל הקישון

ברשות נחל הקישון מתרעמים על חברת נמלי ישראל (חנ"י), שלטענתם חזרה להניח מכולות במשטח "95 הדונם", הצמוד לנחל קישון, ללא היתר כדין. בימים אלה נמצאות במקום לא פחות מ-180 מכולות.
בתגובה לכך, קראה רשות נחל הקישון ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה ולעיריית חיפה, לפעול לאלתר נגד חנ"י, מאחר והנחת המכולות בסמוך לנחל פוגעת בו פגיעה סביבתית חמורה.
בנוסף, הביעה הרשות את עמדתה, לפיה כי אין מקום למשטח לאחסון מכולות בצמידות לנחל, ויש למצוא חלופות אחרות במרחב לפעילות זו ולפנות שטח לטובת הרחבת פארק מורד נחל קישון ושמירה על המסדרון האקולוגי.
במכתב שכתב יועצה המשפטי של רשות נחל הקישון ליו"ר הוועדה המקומית, חדוה אלמוג, נדרשה הוועדה להפעיל את סמכותה ולדאוג לפינוי המכולות – ולא, תפנה הרשות ליחידה הארצית לפיקוח על הבנייה.
"זאת לא הפעם הראשונה שחנ"י עושה דין לעצמה", אמרה מנכ"לית הרשות, שרון נסים, "הצבת המכולות והפעילות הנלווית לו במשטח הנושק לנחל הקישון, פוגעת בערכי הטבע במקום, ויש לפעילות זו חלופות אחרות במרחב. לבית הגידול הייחודי של הנחל באזור זה אין חלופה אחרת".

משטח 95 הדונם | צילום: רשות נחל הקישון
משטח 95 הדונם | צילום: רשות נחל הקישון

מעיריית חיפה נמסר כי העירייה עוקבת אחר הפעילות המתבצעת בשטח, על מנת לוודא כי אין הפרה של החוק. "בסיור שביצעו במקום נציגי האגף לפיקוח על הבנייה, לא נמצאה חריגה", נמסר מהעירייה, "ככל שתימצא חריגה מההיתרים שניתנו בעבר, תבוצע אכיפה ללא כל פשרות".

מחנ"י נמסר: "הטענות ממוחזרות ואינן נכונות. הפעילות במתחם הלוגיסטי העורפי חוקית ומתבצעת כדין. המתחם, שמשרת את הסחר הישראלי, אושר בהיתרים שנתנו על ידי מוסדות התכנון". בחברה מציינים כי הוגשה בקשה ספציפית להיתר שימוש הנוגע לשטח קטן בתוך המתחם – כעשרה דונמים גודלו, רובו בכיוון כביש 22 – שטח שייעודו המקורי מתקופת המנדט הבריטי, הוא לדרכים, והבקשה שמונחת על שולחן הוועדה המקומית לתכנון ובנייה היא לאישור השימוש גם בו לאחסון מכולות. "מתחם לוגיסטי זה הוא חלק משטחים לוגיסטיים-נמליים עורפיים, בסמוך לנמל חיפה ולנמל המפרץ המוקם כעת", הוסיפו בחנ"י, "שטחים שנועדו לתת מענה לפעילות סחר החוץ והמהווים אף הם מוקדי תעסוקה חשובים לתושבי חיפה והאזור כולו".