הדרישה הועברה לשם גביית ארנונה, בהתאם להחלטת משרד הפנים לשייך את שטח החברה לשטחה המוניציפלי של הקריה

מערכת רדיו חיפה פרסום: 15:52 - 23/07/18
מפת הגבולות המוניציפלית החדשה | באדיבות עיריית קרית ים
מפת הגבולות המוניציפלית החדשה | באדיבות עיריית קרית ים

בצעד כמעט חסר תקדים בתולדות רפא"ל וקרית ים, שלחה אתמול (ראשון) העירייה לחברה מכתב חיוב בארנונה, וכן דרישה למסירת מידע. הפנייה נשלחה בעקבות החלטת ועדת הגבולות של משרד הפנים, לשייך את כל שטח רפא"ל לשטח המוניציפלי של קרית ים. ההחלטה התקבלה לפני שבועות אחדים, ובאחרונה אף אושרה ונחתמה בידי שר הפנים ונכנסה לתוקף.
בפנייה – ששוגרה למנכ"ל רפא"ל, אלוף (במיל') יואב הר אבן – מבקשת העירייה להעביר לידיה בתוך עשרה ימים פירוט מלא של כל הנכסים המצויים במתחם, לרבות סיווגם ושטחיהם, וכן פירוט מלא של כל שטחי הקרקע התפוסה המוחזקת בידי המפעל, זאת לצורך הוצאת שומת ארנונה. במכתב מודיעה העירייה להנהלת רפא"ל, כי אם לא יועבר המידע המבוקש בתוך פרק הזמן שנקבע בחוק, תפעל העירייה לביצוע מדידות בעצמה או בידי נציג מטעמה, בהתאם לסמכותה.
על פי הערכה, עשויה הארנונה השנתית של המפעל להגיע לכמה עשרות מיליוני שקלים, שישולמו לעיריית קרית ים ומקצתם יועברו בידי העירייה לרשויות אחרות בסביבה, שעל פי החלטת משרד הפנים אף הן זכאיות ליהנות מארנונה זו.
יצוין כי שבוע פרסם משרד הפנים גם את מפת הגבולות המוניציפלית החדשה, המשייכת את כל שטחי רפא"ל לתחום עיריית קרית ים – ומכפילה למעשה את שטחה של העיר.