על פי ההסכם, שני הצדדים יקבעו את סימון אותיות הרשימה על פתקי ההצבעה, ניהול הקמפיין והמשא ומתן עם מועמדים אחרים ייעשו על ידי "חיים בחיפה", ויש גם התייחסות לישראל סביון

אודיה שווץ פרסום: 09:50 - 26/07/18
עינת קליש-רותם ואבי גבאי | צילום: רדיו חיפה
עינת קליש-רותם ואבי גבאי | צילום: רדיו חיפה

בהמשך לפרסום השבוע, על שיבוצם של נעמה לזימי וניר שובר במקומות 3 ו-5 ברשימת "חיים בחיפה", נחשפים כעת פרטים נוספים מההסכם בין יו"ר הרשימה, עינת קליש-רותם, למפלגת העבודה.
ראשית, נקבע כי סימון האותיות על פתקי ההצבעה עבור הרשימה, ייקבע בהסכמה בין הצדדים. בנוסף סוכם, כי במקום השני, הרביעי והשביעי ברשימה יוצבו מועמדים מטעם "חיים בחיפה", ואילו במקום השישי והשמיני – נוסף על שיבוצים של לזימי ושובר – יוצבו מועמדים מטעם מפלגת העבודה. שאר המקומות ברשימה ייקבעו בהסכמה בין הצדדים, והמועמדים מהמקום השישי ואילך יומלצו על ידי הצדדים הרלוונטיים, ויאושרו על ידי הצד השני.
ניהול קמפיין הרשימה המשותפת יתבצע על ידי ראש מטה מטעם "חיים בחיפה", תוך התייעצות עם העבודה. בסוגיית ישראל סביון, המזוהה עם מפלגת העבודה ומתמודד אף הוא בתמיכתה לראשות העיר סוכם, כי כל התקשרות בינו לבין המפלגה לא יהיה בגדר הפרה של ההסכם עם קליש-רותם.
ניהול המשא ומתן עם רשימות ו/או עם מועמדים אחרים לפני מועד הבחירות, יהיה באחריות "חיים בחיפה" – למעט שינוי סדר המועמדים מטעם הרשימה ו/או שינוי שם הרשימה, שיחייבו את הסכמת שני הצדדים.
עוד נכתב בהסכם, כי בין רשימת "חיים בחיפה" למפלגת העבודה קיים "קשר ערכי, הנובע מהלימה בין הערכים של מפלגת העבודה לבין סדר היום שקבעה הרשימה ברמה המוניציפלית, והצדדים הביעו את רצונם ונכונותם לקידום ערכים אלו בחיפה במגוון דרכים. לאור הקרבה בעקרונות בין חיים בחיפה לבין מפלגת העבודה ומתוך רצון לחזק את הכוחות החברתיים בעיר חיפה מעוניינות הרשימה והעבודה לשתף פעולה ביניהם ולשלב כוחות בבחירות המוניציפליות – גם במקרה של סיבוב נוסף".