הדוח שהוצג בפני מועצת העיר חושף חשדות לאי מילוי תנאי המכרז בבניית מגרשי אתו"ס והוצאות גבוהות על אירוח אמנים ביום העצמאות, וגם חגיגת בונוסים ברשות לקליטת עלייה. מנכ"ל אתו"ס: "רוב האירועים התרחשו טרם כניסתי לתפקיד, מנהל אגף הספורט הועבר מתפקידו"

אודיה שווץ פרסום: 21:49 - 06/11/18
עיריית חיפה, בניין העירייה | צילום:ד"ר אבישי טייכר, מתוך ויקיפדיה
בניין העירייה | צילום: ד"ר אבישי טייכר, מתוך ויקיפדיה

דוח מבקר עיריית חיפה לשנת 2017, שהוצג הערב (שלישי) במועצת העיר, חושף ליקויים בחברת אתו"ס, בהם חשד לאי מילוי תנאי המכרז בבניית מגרשי אתו"ס. על פי דוח המבקר, הליקויים המהותיים שנמצאו מהווים הפרה יסודית של ההסכם בין אתו"ס ל"דשא נוי" (חברת מדשאות ספורט, א"ש), לא קיים תיעוד לפיקוח שבוצע ולפעולות ניהוליות שבוצעו על ידי מנהל אגף הספורט באתו"ס – ולמרות זאת נחתמו כל החשבוניות שהגישה החברה לאתו"ס, לצורך תשלום וכן על הוצאות נוספות בפרויקט שאינן קשורות בדשא ונוי, שהסתכמו בכ-10.2 מיליון שקל. לטענת מנהל האגף, הוא עצמו אינו בעל מקצוע ואינו יכול לבדוק את כל העבודה שבוצעה, אך הביקורת מעירה כי מנהל אגף הספורט אינו אמור לשמש כחותמת גומי, אלא להוות גורם בקרה נוסף מטעם אתו"ס.
חשד נוסף שעולה מהדוח הוא לזיהום מי השתיה במועדוני הכדורגל. על פי הדוח, "אין עוררין לגבי עכירותם של המים שחוברו למועדונים ולטעמם הלא רגיל, אין חולק כי מערכת האינסטלציה במגרשי אתו"ס חוברה על ידי 'דשא נוי' בניגוד להוראות תוכנית האינסטלציה, שנערכה על ידי מתכנן מוסמך; והפיקוח הקלוקל של העבודות מצדה של אתו"ס היה לכל הפחות רשלני".
בנוגע לאירועי יום העצמאות, נכתב בדוח כי אתו"ס מעסיקה עובד בחצי משרה שתפקידו גיוס אמנים וניהול במות. העובד, שהתקבל ללא מכרז, הוא בעליה של חברה פרטית המפיקה אירועי תרבות. הביקורת קובעת, שלא רק שהדבר נמצא בניגוד לקבוע בהסכם ההעסקה עמו, שהרי שיש בכך משום ניגוד עניינים, וכי נמצאו מקרים שבהם לא נחתמו הסכמים עם האמנים שהופיעו, ולא נקבעה מגבלה כספית להתקשרות עם אמנים שעשויה לסייע בהוזלת המחירים. הבדיקה העלתה שאמנים רבים קיבלו תמורה כספית גבוהה. נוכח הסכומים שאותם דורשים האמנים, ממליצה הביקורת לראש העיר לבחון, תוך שיתוף פעולה עם ראשי הערים הסמוכות, אפשרות להצבת תקרת תשלום עבור הזמנת אמנים להופעות במסגרת יום העצמאות בכל אחת מהערים.

מנכ״ל אתו״ס, יגאל זאבי מסר בתגובה, כי האירועים המדוברים התרחשו ברובם טרם כניסתו לתפקיד, וכי כנגד חברת "דשא נוי" הוגשה תביעה על ידי אתו״ס, המתנהלת כיום בבית המשפט בחיפה. מנהל אגף הספורט של אתו״ס הועבר מתפקידו".

ישיבתה האחרונה של מועצת העיר, הערב | צילום: רדיו חיפה
ישיבתה האחרונה של מועצת העיר, הערב | צילום: רדיו חיפה

גם המחלקה לנוער מככבת בדוח מבקר העירייה 2017. על פי הדוח, המחלקה מנוהלת בניגוד מוחלט לסדרי מינהל תקין ובניגוד לנוהלי העירייה. כך, למשל, מועברים דיווחים כוזבים לגורמי חוץ ופנים על אודות מספר המטופלים, לרבות זהותם; מופעלים פרויקטים שלא ברורים מהותם והקשרם לאגף הרווחה ובניגוד למודלי ההפעלה המוכתבים על ידי משרד הרווחה; מעוסקים עובדים שאינם עובדים סוציאלים על תקנים המיועדים לעובדים סוציאלים; ומוגשות לאישור משרד הרווחה ומאושרות הוצאות בגין פעולות שלא התקיימו כלל או שאינן קשורות לתחום העיסוק. הביקורת מעירה כי האיוש בפועל במחלקה מגיע ל-61 משרות – כ-85 אחוז מעל התקן המאושר למחלקה. בידי הביקורת הקלטה שבה מורה מנהל המחלקה לאחד מעובדיו לדווח על מספר גדול של מטופלים מזה הקיים בפועל. הביקורת מעירה כי המחלקה עושה שימוש תדיר בדמי מחיה ולא למטרות שלשמן נועדו – קרי, מקרים בהולים ובלתי צפויים של אדם חסר כל. לגבי חדר העריכה במחלקה, נכתב בדוח כי בשנים האחרונות לא הגיעו אליו כלל מטופלים וממילא לא דווח על אף מטופל במקום. הביקורת מעירה בחומרה יתרה, כי משרה מלאה של עובד עירייה הוקצתה לצורך עריכת סרטי תדמית של המחלקה, במקום לצרכים טיפוליים.
לגבי חדר המוסיקה, העלתה הביקורת כי בית הספר לחינוך מיוחד שילם עבור השימוש בחדר, אולם לא נרשמו הכנסות או העברות לטובת המחלקה, ולכן אין ודאות אם כספים אלה הגיעו לידי ידיים פרטיות, על כל המשמעויות העולות מכך.
גם על פרויקט "חיפה לסלוניקי", נמתחת ביקורת, לפיה מנהל המחלקה לנוער הטעה את יחידת ההתנדבות באגף, שעה שהציג את הפרויקט כחי ונושם, בעוד שלא מתקיימת שום פעילות לימודית בתחום זה, הפרויקט אינו מתוקצב על ידי העירייה ואינו משרת את מטופלי אגף הרווחה, ומבין הנוסעים הקבועים לסלוניקי זוהו חברים ומקורבים של מנהל המחלקה לנוער ושל מנהל היחידה לדרי רחוב. עוד עלה כי רוב המשתתפים מבוגרים ואינם מטופלי המחלקה.

מגרשי אתו"ס | צילום: שירות רדיו חיפה
מגרשי אתו"ס | צילום: שירות רדיו חיפה

ביקורת מרכזית שלישית הוקדשה לרשות לקליטת עלייה, בה נמצא כי עובדיה מקבלים תוספות כגון בונוסים, תוספת מאמץ, תוספת התייעלות ועוד, המגיעות לסכום של 3,000 שקל לעובד. יודגש כי ככל שמתן ההטבות אינו מוסכם או מונהג לגבי כלל עובדי המדינה, או שאינו נובע מהסכם או הסדר קיבוצי או אישי אשר קיבל את אישורו המפורש בכתב של הממונה על השכר, הרי שמתן הטבת בונוס כאמור עומד לכאורה בניגוד לחוק יסודות התקציב – ומשכך, מהווה חריגת שכר על כל המשתמע מכך. עוד עולה מהביקורת, כי קיימים כמה מקרים שבהם עובדי הרשות הועסקו בה ללא קיום מכרז פומבי. במדגם פרויקטים שנבחנו נמצאו ספקי שירות שונים שההוצאה בגין העסקתם הסתכמה בעשרות אלפי שקלים, מבלי שנערכו עמם הסכמי התקשרות. מועד תשלומים לספקים אינו שווה ערך לכלל הספקים והרשות נוהגת להקדים תשלומים לספקים בהתאם לבקשתם. כך, למשל, ביריד שנערך בארצות הברית ב-2016 היו הוצאות הלינה של שני עובדי הרשות שהשתתפו בו גבוהות במיוחד, ועמדו על 4,235 דולר – חריגה של 135 אחוז מהמאושר על ידי משרד האוצר.

מוש בן ארי בצובחוץ מוריה, יום העצמאות 2018 | צילום: רדיו חיפה
מוש בן ארי בצובחוץ מוריה, יום העצמאות 2018 | צילום: רדיו חיפה