דוח מבקר המדינה חשף את מה שכבר ידענו: המפעלים ממשיכים לזהם, הציבור ממשיך לחלות, והמשרד להגנת הסביבה לא מבצע את משימתו העיקרית: לשמור על בריאותנו. טור הדעה של דני נישליס, משודר מדי בוקר ב-09:55

מערכת רדיו חיפה פרסום: 09:55 - 25/06/19
מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה
מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

מפרץ חיפה מזוהם! כך קבע אתמול מבקר המדינה. עד היום חשבתי שראשון המגינים עלינו, תושבי חיפה והמפרץ, מפני זיהומים וחולירות כאלו ואחרות, הוא המשרד להגנת הסביבה שזה תפקידו העיקרי, לשמור על חיינו מזיהום. והנה אתמול קיבל המשרד הזה סטירת לחי מצלצלת ממבקר המדינה, שטוען שהמשרד להגנת הסביבה איננו ממלא את תפקידו. אם כך, אני שואל, למה צריכים אותו בכלל?
הנה כמה פנינים מדוח המבקר. שיעור התחלואה באזור מפרץ חיפה במחלות מסוימות גבוה מהממוצע הארצי, כמו תחלואה עודפת בסרטן, והחמרה של אסטמה בקרב ילדים; זאת ועוד, אחרי שלוש שנים מהחלטת הממשלה בעניין, בפועל כמעט ולא השתנה דבר; בנושא איכות האוויר ומדידת מזהמים במפרץ, נמצא כי עדיין יש מזהמים שערכי איכות האוויר שלהם לא השתפרו, או החורגים מהנדרש על פי החוק; במחוז חיפה מתבצעת אכיפה מינהלית מועטה, עד להימנעות כמעט מוחלטת משימוש בכלי אכיפה מינהליים מחמירים יותר, כמו צווים מינהליים; ריבוי החריגות, הפרות החוקים, ההוראות והתקלות במפעלי קבוצת בזן בשנים האחרונות, מלמדים על חולשות ממשיות של המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע בהפעלת אמצעי האכיפה השונים העומדים לרשותו.
מבקר המדינה ממליץ על הקמת ועדה ציבורית בלתי תלויה, שתגבש את המלצותיה לממשלה בדבר אופיו ופיתוחו של אזור חיפה, וגם לבדוק אם יש להעתיק את מפעלי התעשייה מאזור מפרץ חיפה או להשאירם באזור, במלואם או בחלקם. כלומר, המבקר ממליץ לדלג בכלל על המשרד להגנת הסביבה.
מסקנה: כמו שאמר אביהו האן, יו"ר סיעת הירוקים, הרגולטורים הממשלתיים, משרדי הבריאות והגנת הסביבה, אינם עושים את תפקידם לשמור על בריאותם של תושבי מפרץ חיפה. הדוח מבהיר חד משמעית, שבמפרץ חיפה יש עודף תחלואה שנגרם כתוצאה מזיהום אוויר חריג ומתמשך לאורך שנים. חמור מאוד, שמהצד האחד ממשלת ישראל קיבלה החלטה ליישם תוכנית לאומית למפרץ חיפה, אך מהצד האחר משרדי הממשלה במשך שלוש שנים לא עשו דבר כדי לקדמה, ובכך תרמו להזנחה ולפגיעה בבריאותם של תושבי המטרופולין.
דוח המבקר מבהיר חד משמעית את חולשתו וחוסר התפקוד של משרד הגנת הסביבה בכל המישורים הנדרשים, מפיקוח ואכיפה, ניטור, ביקורות פתע, דגימות, ועוד. חמור מאוד שמשרד זה אינו מתפקד, ובכך מזניח בפועל את המשימה המרכזית שהוטלה עליו, לשמור עלינו מפני חריגות בזיהום האוויר במפרץ חיפה.