חברי סיעת הליכוד הסירו את חתימתם מהבקשה לקיום דיון מיוחד, בעקבות הבהרות שקיבלו מיו״ר האיגוד, שרית גולן. אלי בן דיין: "לאחר החתימה הוסבר לנו כי מתקיימת ישיבה בנושא על ידי גולן עצמה"

אודיה שווץ פרסום: 21:49 - 11/07/19
סיעת הליכוד במועצת העיר, מימין לשמאל: יצחק בלס, אלי בן דיין, שמשון עידו | צילום: רדיו חיפה
סיעת הליכוד במועצת העיר, מימין לשמאל: יצחק בלס, אלי בן דיין, שמשון עידו | צילום: רדיו חיפה

מועצת העיר לא תקיים ישיבה שלא מן המניין בנוגע לבקשת האופוזיציה, לקיים דיון מיוחד בצורך בהליך ארגון מחדש של איגוד ערים להגנת הסביבה. מוקדם יותר היום הגישו חברי האופוזיציה, בראשות יו״ר הירוקים אביהו האן, בקשה לקיים את הדיון, בעקבות הדוח החמור של מבקר המדינה על הזנחת בעיית זיהום האוויר במפרץ חיפה. אלא שהערב הסירו חברי סיעת הליכוד את חתימתם, ובכך מנעו את קיום הישיבה שלא מן המניין והנושא, לפחות בשלב זה, ירד מהפרק.

״לפני מספר שבועות נתבקשנו לחתום על קיום ישיבה של מן המניין בנושא מפרץ חיפה ואיגוד ערים״, אמר לרדיו חיפה חבר סיעת הליכוד, אלי בן דיין, ״הוסבר לנו שיש צורך במינוי מנהל מקצועי שיעזור לשרית גולן, יו״ר האיגוד. לאחר החתימה הוסבר לנו כי מתקיימת ישיבה בנושא על ידי גולן עצמה. לישיבה הוזמנו כל חברי מועצת העיר לדון במסקנות הדוח וגיבוש החלטות. לאור העובדה כי מתקיימת ישיבה בהובלת שרית, אין אנו רואים צורך בקיום ישיבה שלא מן המניין ואנו סומכים כי בדיון שייערך יוצגו הדברים ויתקבלו החלטות אופרטיביות לטובת התושבים״.

שרית גולן | צילום: מיכה בריקמן
שרית גולן | צילום: מיכה בריקמן