יו"ר החברה, יואב רמתי הכריז על שינוי במדיניות ומבקש להחילו רטרואקטיבית. חבר הדירקטוריון, מוטי בליצבלאו: "הוא מתערב בכל צעד כאילו שהוא המנכ"ל"

אודיה שווץ פרסום: 12:46 - 31/07/19
יואב רמתי (צילום: יח"צ) ומוטי בליצבלאו (צילום: סטודיו אלדד צלמים)
יואב רמתי (צילום: יח"צ) ומוטי בליצבלאו (צילום: סטודיו אלדד צלמים)

סערה נוספת בחברת יפה נוף, הפעם על רקע תנאי הלימודים וההשתלמויות של עובדי החברה. יו"ר הדירקטוריון, יואב רמתי קבע כי מעתה לא יורשו עובדים לצאת ללימודים על חשבון זמן העבודה שלהם, לרבות לקיחת ימי חופש לצורך העניין. בנוסף, דורש רמתי את החלת הנוהל החדש באופן רטרואקטיבי.
"בישיבת הדירקטוריון האחרונה הועלה נושא השתלמויות עובדים בחברה", סיפר לרדיו חיפה חבר הדירקטוריון ומועצת העיר, מוטי בליצבלאו, "והוחלט להקפיד על אופן אישור השתלמויות על פי נוהלי העירייה המקובלים. כן נאמר, כי עובדי החברה הנמצאים בעת הזו בהשתלמות ישלימו את התוכנית שלהם כפי שאושרה על ידי מנכ"ל החברה עד סיום לימודיהם. אני רואה בחומרה יתרה את התנהלותו של רמתי מיום שמונה ליו"ר הדירקטוריון, כשהוא מתערב בכל צעד ושעל כאילו הוא מנכ"ל החברה. אני רואה בחומרה שכל החלטה המתקבלת על ידי הדירקטוריון ושאינה מתיישבת עם מחשבתו הוא מנסה בכל דרך שהיא לטרפד, לעכב או לשנות. גם בנושא לימודי עובדים אני רואה את בהתנהלותו כשגוייה וכפגיעה בעובדים".
בתגובה מסר רמתי לרדיו חיפה: "אני דרשתי לעמוד בקריטריונים המקובלים בשוק ובעיריית חיפה, ואנשים כמו בליצבלאו ביקשו להמשיך בתגמולים לא סטנדרטים כפי שהיה כל הזמן. הדבר נעשה על חשבון משלמי מסים וכספי ציבור; צר לי שאנשים אלה לא חסים על כספי ציבור ואני נחוש להסדיר את הנהלים בחברה בכל המישורים".