בעתירה, לה שותפות רשויות מקומיות נוספות, נטען כי לאור היעילות שבה מנהלת העירייה את משקי המים והביוב, יש לפטור אותה מחובת ההתאגדות

אודיה שווץ פרסום: 11:44 - 05/08/19
רועי לוי | צילום: עיריית נשר
רועי לוי | צילום: עיריית נשר

עיריית נשר, יחד עם רשויות מקומיות נוספות – בנימינה-גבעת עדה, כפר תבור, שוהם וסביון – עתרו לבג"ץ בדרישה שיקבע כי על שר הפנים לפטור אותן מחובת התאגדות בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, או לחלופין לפרט בפניהן את הקריטריונים למתן פטור מחובת התאגדות זו.
בעתירה שהוגשה נטען, כי עד היום לא פירט משרד הפנים את הקריטריונים למתן פטור מהפעלת שירותי מים וביוב באמצעות תאגיד, ולמעשה גורם להן לפעול בניגוד לחוק. עוד נטען בעתירה, כי למרות פניות חוזרות ונשנות של עיריית נשר והמועצות המקומיות לשרים הרלוונטיים, ובכללם שר הפנים, עד היום טרם נמסרו להן תשובות בנושא.
יצוין כי בתחילת החודש שעבר השיב מנכ"ל משרד הפנים, כי ראוי להמתין להרכבת ממשלה בטרם תתקבל החלטה בנושא; אולם הרשויות המקומיות נאלצו לפנות לבג"ץ משום שעל פי חוק היו צריכות להתאגד. לטענתן, הן זכאיות לקבל פטור מהתאגדות לאור היעילות שבה הן מנהלות את משקי המים והביוב.
העתירה הועברה לידי שרי הפנים, האוצר והאנרגיה, וכן לוועדת הכלכלה ולמרכז השלטון המקומי, כאשר על כולן להגיש תשובתן לעתירה עד לאמצע חודש אוגוסט.
"בחנו את כלל האפשרויות המשפטיות העומדות בפנינו ואת המצב הקיים בשטח", מסר ראש עיריית נשר, רועי לוי, "רשויות רבות נאבקות היום להשתחרר מתאגידי המים, ואותנו – הרשויות שלא התאגדו – לוחצים להתחבר לתאגיד מים. הרשויות המקומיות הלא מתואגדות מנהלות את משק המים בצורה יעילה וכמשק סגור. עיריית נשר, המנהלת את משק המים שלה בצורה יעילה ונכונה, לא צריכה תאגיד מים וכך גם רשויות אחרות. שר הפנים יצטרך לתת תשובות מדוע הוא אינו פוטר את עיריית נשר מתאגיד כפי שהחוק מתיר לו".