הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תידרש לדון באופי המתחם, שהיה אחד מפרויקטי הדגל של העירייה בעידן יונה יהב

אודיה שווץ פרסום: 10:25 - 05/09/19
רחוב הנמל | צילום: דוברות עיריית חיפה
צילום (ארכיון): דוברות עיריית חיפה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תידרש לדון במתחם "קמפוס הנמל" – אחד מפרויקטי הדגל של העירייה בעידן יונה יהב. בדברי ההסבר לתוכנית נכתב: "פרויקט קמפוס הנמל, כמרכז אקדמאי ומעונות, החל בתחילת שנות ה-2000 והיווה את תחילת תהליך שיקום המתחם. תהליכים מקבילים התבצעו באזור ובהם העברת מבני ציבור וממשל למבנים חדשים שהוקמו בעיר התחתית, תוך פינוי מבנים קיימים והשלמת צירי המטרונית. עם התקדמות השיקום נדרש לבסס תהליך של חידוש העיר התחתית כך שהמקום יהיה פעיל בכל שעות היממה. לצורך כך יש לשלב במתחם גם שימושים של מגורים ומלונאות. בחלק מהמתחם, בשטחים המיועדים למסחר, מותרים בהתאם לתוכניות המאושרות שימושים כמו מגורים, מלונאות, מכללות, בתי קפה ומסעדות ושימושים ציבוריים. באזורים אחרים, בהם הייעוד המאושר הוא אחסנה, נדרשת תוכנית שתסדיר שימושים אלו".
"שילוב השימושים האמורים במתחם נעשה בפועל מזה מספר שנים באמצעות מתן היתרים לשימושים חורגים (לתוכניות ו/או להיתרים), למכללות ולמעונות, למגורים, למסעדות ובתי קפה, למלונית וכדומה", נאמר עוד בדברי ההסבר, "במסגרת זו שופצו מבנים, הושלמו מבנים בהתאם לתוכניות מאושרות, וקודמו ומקודמות במקביל מספר תוכניות נקודתיות. על מנת לאפשר ולעודד את המשך שיקום ופיתוח האזור בעל הפוטנציאל התיירותי, העסקי והכלכלי, נדרש להסדיר את שימושי הקרקע תוך קביעת שימושים מעורבים, שיאפשרו את המשך ההתחדשות והפיתוח, תוך קביעת עקרונות בינוי ופיתוח וקביעת הוראות לשימור הבניינים הראויים לשימור בשטח זה".