לרדיו חיפה נודע כי ראש העירייה פועלת שוב, לכאורה, בניגוד לדין ומונעת מחברי הוועדה מידע לקראת דיון בנושא הבנייה הגבוהה בעיר

אודיה שווץ פרסום: 08:40 - 10/09/19
עינת קליש | צילום: רדיו חיפה
עינת קליש | צילום: רדיו חיפה

חברי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לא קיבלו את המסמכים הנלווים לישיבת הוועדה, הצפויה להתקיים הערב, זאת בניגוד לדין. בישיבה אמורה הוועדה לדון, בין השאר, בנושא הבנייה לגובה וכן בשינויים בקמפוס הנמל. למעשה, אמורה זו להיות הפעם הראשונה מאז כניסתה לתפקיד ראש העירייה, שעינת קליש תפרוש את משנתה בנושא הבנייה לגובה ומהי המדיניות שבכוונתה להוביל במהלך כהונתה. מבדיקה שערך רדיו חיפה עלה, כי לחברי הוועדה הועבר מראש רק סדר היום של הישיבה, וכאמור לא החומרים הנלווים שלהם משמעות רבה לקראת דיון מסוג זה. לדברי מזכירת הוועדה, ראש העירייה אינה מוכנה להעביר את החומרים הנ״ל לעיון מבעוד מועד, והוא יחולק לחברי הוועדה רק במהלך הישיבה.

לדברי הפרשן המשפטי של רדיו חיפה, עו״ד ואדריכל ליאור דץ, ״אי אפשר שלא לקבל תחושה שאכן זו דרך עבודתה של ראש העירייה, המנסה לקבל החלטות באמצעות מחטף, כאשר חברי הוועדה לא יכולים ללמוד את התוכניות ואת מסמך המדיניות לפחות יום קודם לישיבה״. לטענת עו״ד דץ, מדובר שוב בהתנהלות המנוגדת לדין: ״סעיף 44 (ב) קובע, כי יש להעביר לחברי הוועדה את סדר היום לפחות שבעה ימים לפני הדיון. סעיף 44 (ג) קובע, כי מזכיר הועדה יעביר את החומר הנלווה לדיון יחד עם סדר היום, או יפנה את חברי הוועדה לאתר מיוחד שבו קיים החומר. רק במקרים חריגים ניתן לסטות ולקצר את הזמנים תוך נימוקים מיוחדים שיירשמו. המחוקק קבע את הנוהל הנ"ל ולוחות הזמנים כי היה סבור שחברי הוועדה חייבים להגיע מוכנים לישיבה שבה יידונו נושאים שיש להם השפעה נרחבת, ובמיוחד נוגעים לזכויות קניין שהיא זכות יסוד. יתרה מכך, לחברי הוועדה המקומית יש חובה אישית והם חשופים לתביעות אישיות. נשאלת השאלה, האם גברת קליש ממשיכה לצפצף על הוראות החוק; ומדוע היא נוהגת כך למרות הצהרותיה החוזרות על שקיפות מלאה?״.

נושא הבנייה לגובה מעסיק את הנהלת העיר מזה כ-16 שנה, מאז כניסתו של יונה יהב לתפקיד ראש העירייה. בשעתו, הכניס יהב שינויים רבים במדיניות ואף ביטל תוכניות, הסכמות והבטחות מתקופת קודמו, עמרם מצנע, ליזמים ולקבלנים. לעירייה נגרם אז נזק תדמיתי רב, אך יהב דבק בדרכו והתנגד לבנייה גבוהה שתשנה את צביונה של העיר, וביטל פרויקטים שהעיריה היתה חתומה עליהם כמו קיצוץ לא מוסבר במספר הקומות המובטח במגדל שליד תאטרון חיפה, שבנייתו הוקפאה לכ-15 שנה; ומגדלי מגידו, שרק בימים אלו יש תזוזה בתחילת העבודות בשטח, גם כן אחרי עשור וחצי.

חברת הוועדה, סופי נקש, אמרה לרדיו חיפה: ״כאשר מצביעים על מדיניות שמשפיעה על תוואי העיר, מן הראוי שחברי הוועדה יקבלו את כל החומרים לפני הדיון, על מנת שילמדו אותם. יש על חברי הוועדה אחריות והם אינם חותמת גומי; לכן, יש לקיים את לשון החוק ולהעביר לנו את החומרים בזמן, על מנת שנלמד אותם. נשלחה פנייה למזכירת הוועדה וטרם התקבלה תשובה. אני מצפה מראש עיר שהיא אדריכלית במקצועה לדעת את הדברים הללו״.

״אני כאדריכל ומומחה לתכנון אורבני תומך בבנייה הגבוהה, שבכל העולם מוגדרת כירוקה וכבת קיימא״, מוסיף עו״ד דץ, ״לצערי, אני לא יודע מה עמדתה של ראש העירייה בנושא, למרות שבעבר שמעתי מקליש שהיא בעד בנייה גבוהה. אני סבור שההקפדה על הוראות החוק והפרוצדורה היא תנאי חשוב לקבלת החלטה נכונה וצודקת, ובתכנון ובנייה חשוב מאוד עצם הדיון המקצועי ושיתוף הציבור; החוק ובתי המשפט מעניקים למוסדות התכנון מעמד מיוחד, כך שאין כמעט אפשרות להגיש ערער על החלטות מוסדות התכנון. בתי המשפט נמנעים באופן כמעט מוחלט מלהתערב בהחלטות מוסדות התכנון, משום שהם סבורים כי שם מתקיימים דיונים רציניים ושחברי הוועדה נחשפים לחומר ולעובדות – וזו כמובן טעות״.

תגובת עיריית חיפה תובא לכשתתקבל.