בעקבות פרסום ידיעה אתמול בנוגע לישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

מערכת רדיו חיפה פרסום: 09:08 - 11/09/19

בכתבה שפרסמנו אתמול על ישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נכתב בטעות כי מישהו דיבר עם מזכירת הוועדה, ואף וקיבל ממנה מידע – ולא היא. הכוונה היתה, שעל פי החוק תפקיד מזכירת הוועדה להעביר את החומר לחברי הוועדה. עם זאת, ברור לכולם כי זו לא החלטה שלה אלא הנחייה מגבוה. אנו מתנצלים בפני הגברת ג׳ודי בלייכר.