המשרד להגנת הסביבה הודיע כי המפעל שבו פרצה שריפת הענק אינו עומד בהיתר, ומנהלי החברה זומנו לשימוע: "המשך העיסוק בחומרים מסוכנים דליקים עלול ליצור סכנה לסביבה ולבריאות הציבור"

אודיה שווץ פרסום: 10:51 - 11/09/19
השריפה במפעל שמן | צילום: כבאות והצלה מחוז חוף
השריפה במפעל שמן, בשבוע שעבר | צילום: כבאות והצלה מחוז חוף

המשרד להגנת הסביבה מסר אתמול (שלישי) לחברת שמן תעשיות ומנהליה התראה על עיסוק בחומרים מסוכנים, באופן הגורם לסיכונים סביבתיים בלתי סבירים – זאת בעקבות שריפת הענק שהשתוללה ביום חמישי האחרון במחסני המפעל במפרץ חיפה. במהלך האירוע נשרפו במשך שעות מאות טונות של תוצרת, המכילה שמן מאכל וחומרים דליקים אחרים. באירוע נשרפו גם שטחים נרחבים של גגות מחסנים העשויים מלוחות אסבסט צמנט.

כתוצאה מהשריפה, נגרם במשך מספר שעות זיהום אוויר חזק ובלתי סביר בעשן שחור סמיך שהתפזר בסביבה. שריפת לוחות האסבסט גרמה לפיזור סיבי אסבסט באוויר, הותירה מצבורי אסבסט פריך במקום, וגרמה ל"מפגע אסבסט" כהגדרתו בחוק. שירותי הכבאות שפעלו בצוותים מתוגברים לטיפול בשריפה הודיעו כי בשל השריפה נפגעו מערכות ואמצעי הכיבוי במפעל.

בהתאם להיתר הרעלים של מפעל שמן, במפעל מאוחסנים גם חומרים מסוכנים דליקים. החזקת חומרים דליקים ללא מערכות כיבוי תקינות במפעל יוצרת סיכון משמעותי לסביבה ולבריאות הציבור, והיא בגדר הפרה של היתר הרעלים. עמידת המפעל המבקש לעסוק ברעלים מקבוצת החומרים המסוכנים הדליקים בדרישות רשות הכבאות, היא גם חלק מטופס הבקשה לקבלת היתר רעלים המוגש למשרד.

לפיכך, הודיע המשרד להגנת הסביבה לשמן תעשיות כי לאור הפגיעה במערכות ואמצעי הכיבוי במפעל בעקבות השריפה, וכן הודעת רשות הכבאות על ביטול האישור שניתן מטעמה, הרי שהמפעל אינו עומד עוד בתנאי היתר הרעלים. לדברי המשרד, המשך עיסוק החברה בחומרים מסוכנים דליקים בסיטואציה זו עלול ליצור סכנה לסביבה ולבריאות הציבור. על כן, הזמין המשרד את מנהלי שמן תעשיות לשימוע שיתקיים ביום ראשון הקרוב, בפני מנהל מחוז חיפה, כדי להשמיע את טענותיהם טרם ביטול היתר רעלים לחומרים מסוכנים דליקים ובטרם הוצאת צו הפסקה מינהלי – זאת על מנת למנוע סכנה ממשית וחשש משמעותי לפגיעה בציבור המבקרים במפעל בטווח הסיכון מהמחסנים שנשרפו ומכילים מצבורי אסבסט פריך.

מדובר בהליך מינהלי מקביל להליך החקירה שאותו מנהלים כוחות הכיבוי וההצלה, בשיתוף המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה.