ראש העירייה, רועי לוי במכתב למשרד להגנת הסביבה: "התיקונים שמבקש המשרד כוללים נרטיב תעשייתי, על חשבון איכות האוויר והסביבה ובריאות האדם"

אודיה שווץ פרסום: 10:36 - 12/09/19
רועי לוי | צילום: עיריית נשר
רועי לוי | צילום: עיריית נשר

עיריית נשר הגישה למשרד להגנת הסביבה את הערותיה לתיקוני היתר הפליטה של חברת כרמל אולפינים. העירייה דורשת לחייב את המפעל לעמוד בתנאי ההיתר שאושר ב-2016, לרבות עמידה בלו"ז המצוין בהיתר להקמת מתקנים מפחיתי פליטות. במכתב שנשלח הבוקר (חמישי) מזהיר ראש העירייה, רועי לוי כי אישור תיקון ההיתר למפעל יביא לפגיעה בבריאות הציבור. "אנו דורשים לפתוח בהליכי בירור ואכיפה במקרים שבהם כרמל אולפינים לא עמדו בהיתר", כתב לוי, "ולבטל לאלתר את ההקלות הניתנות למפעל המזהם".
"תיקוני ההיתר כפי שפורסמו לציבור עומדים להעלות את ריכוזי המזהמים באוויר, לעומת מה שהיה צפוי להיות בתקופת הזמן הנוכחית ועומדים עקב כך לפגוע בבריאותו של הציבור" הוסיף, "לכל הדעות, מגמה זו לא מתיישרת עם התחייבויות המשרד להגנת הסביבה בתוכנית הלאומית של מפרץ חיפה, וההתחייבויות הבינלאומיות להפחתת פליטות – אמנת פריז. קיימת תחושה קשה, כי הגדרות היתר הפליטה משאירות את ההיתר פרוץ לאינטואיציה, ומאפשרות דה-רגולציה על מפעל מזהם. אנחנו נוכחים כאן שוב כי תיקוני היתרי הפליטה שאותם מבקש המשרד להנפיק לא עומדים בדרישה הבסיסית לטכנולוגיה מיטבית ולא מתיישרים על פי סטנדרטי פליטה המקובלים בעולם. התיקונים להיתר הפליטה שהמשרד מבקש לאשר כוללים 'נרטיב תעשייתי' על חשבון איכות האוויר, בריאות האדם והסביבה. לא מתפקידו של המשרד להגנת הסביבה לאזן בין אינטרסים סביבתיים לאינטרסים 'זרים', כדוגמת דרישות כרמל אולפינים לרפיון רגולטורי בהיתר, אלא להפך; מתפקידו של המשרד להביא את השיקולים הסביבתיים אל תוך תהליכי התעשייה על ידי ייעול והידוק תהליכי פיקוח ומתוך כוונה לשיפור ההגנה על בריאות האדם והסביבה".