לטענת חברי האופוזיציה, שינוי מדיניות השידור הישיר מהישיבות צריך להיקבע רק על ידי המועצה, ולא "על פי מצב רוחה של ראש העירייה"

אודיה שווץ פרסום: 13:10 - 26/09/19
קליש וסגניה, בישיבת מועצת העיר חיפה | צילום: רדיו חיפה
קליש וסגניה, בישיבת מועצת העיר חיפה | צילום: רדיו חיפה

חברי האופוזיציה במועצת העיר חיפה פנו למנהל המחוז במשרד הפנים, בבקשה לכנס ישיבה שלא מן המניין בנושא השידורים החיים של ישיבות המועצה. כזכור, הבקשה הועברה בשבוע שעבר לראש העירייה, עינת קליש שדחתה אותה, ובהמשך הודיעה כי תחזיר את השידורים החיים והתנתה זאת בהתנהגותם ההולמת של החברים.
לטענת חברי האופוזיציה, כינוס ישיבת מועצת העיר על פי סעיף 9 לפקודת העיריות אינה נתונה לפרשנות וכי יש לכנסה בתוך שבוע מיום הגשת הבקשה שעליה חתומים לפחות 11 חברי מועצה.
"בסיס הבקשה הוא לייצר שקיפות בפעילות מועצת העיר, וזאת באמצעות החלטה של מועצת העיר – לא החלטה שניתנת לשינוי על ידי ראש העירייה ועל פי מצב רוחה – לצלם את ישיבות המועצה, זאת כדי לשקף את פעילות המועצה ונציגי הציבור לתושבי חיפה הראויים לכך", נכתב בפניה, "ראש העירייה אינה מעוניינת להעלות לדיון ולהחלטה במועצה את שידור הישיבות, אלא להשאיר זאת להחלטתה שלה בלבד. להערכתנו, הסיבה לכך היא יכולת השליטה והגמישות של שידור הישיבות של ראש העירייה, מתי להחשיך את המצלמות ומתי לפתוח אותן, וזאת על בסיס הנושאים השונים שאמורים להגיע למועצת העיר. החלטת מועצת העיר ניתנת לשינוי רק על ידי מועצת העיר, ולכן יש חשיבות גבוהה לכך שתתקבל החלטת מועצה לשידור הישיבות בדיון במועצת העיר".