מהעירייה נשללו מענקים בסך מיליוני שקלים עקב אי העברת הדוח, שמפרט אודות צריכת האנרגיה בעיר במהלך שנת 2018

אודיה שווץ פרסום: 15:19 - 28/10/19
עמוד חשמל | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock
עמוד חשמל | צילום (אילוסטרציה): Shutterstock

בשל היעדר דיווח אודות צריכת האנרגיה בעיר במהלך שנת 2018, יקנוס משרד האנרגיה את עיריית חיפה שגם תפסיד, עקב אי הגשת הדוח, מענקים בסך מיליוני שקלים.

משרד האנרגיה מסר בתגובה, כי פנה לכל ראשי הרשויות המקומיות בארץ בבקשה לעמוד בחובת דיווח צריכת האנרגיה השנתית שלהן. "על פי תקנות מקורות אנרגיה, כל רשות מקומית בישראל חייבת לדווח על צריכת האנרגיה השנתית שלה עד סוף מרץ. השנה, בעקבות פיתוח הטופס החדש והמדד, האריך המשרד את חובת הדיווח עד סוף חודש יוני 2019".

"הפניה לרשויות התבצעה מספר פעמים", מסבירים במשרד, "וכן נשלחה פניה ממרכז השלטון המקומי, תוך אזכור המענקים שניתן לקבל מהמשרד שמסייעים להתייעלות באנרגיה ולחיסכון בצריכה".

"בהסתמך על דיווחי הצריכה של הרשויות, פיתח משרד האנרגיה מדד צריכת חשמל רשותי, שבאמצעותו ניתן להעריך את שיעור צריכת החשמל הרשותית לתושב, ביחס לממוצע הארצי של שאר הרשויות וכך לנתח טוב יותר את מאפייני הצריכה ואת הפוטנציאל לחיסכון, לקדם התייעלות והעלות את המודעות של הרשויות להיקף הצריכה".

כמו כן, מציינים במשרד האנרגיה כי הצעד הראשון לחיסכון הוא המודעות. "רשות מקומית שמודעת לסך הוצאות החשמל שלה, תוכל לבצע פעולות לחיסכון ולהקטין את ההוצאות בגין צריכת החשמל. מדינת ישראל קיבלה על עצמה את המחויבות הבינלאומית לצמצום צריכת החשמל ב-17 אחוז עד לשנת 2030".

מכבי קרית מוצקין 320_100

כ-120 רשויות מקומיות, שמהוות כ-60 אחוז מכלל הרשויות בארץ, מילאו את דוח הצריכה כנדרש. אי מילוי הדוח לא רק גורר אחריו קנס על הרשות המקומית, אלא גם מעכב ביצוע פרויקטים להתייעלות ולחיסכון באנרגיה.

"משרד האנרגיה מקדם מגוון רחב של צעדים המעודדים חיסכון והתייעלות באנרגיה ברשויות בישראל, כמו לדוגמה מתן מענקים והלוואות לפרויקטים להתייעלות באנרגיה, שיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי להעלאת המודעות לנושא, ליווי מקצועי של הרשויות המקומיות ומימון סקרים לאיתור הפוטנציאל לחיסכון באנרגיה ברשויות".

מעיריית חיפה טרם נמסרה תגובה.