מועצת העיר חיפה אישרה בישיבתה את ההצעה. חבר המועצה יעקב פיינגולד: "חשש לניגוד עניינים"

אודיה שווץ פרסום: 13:14 - 07/11/19
נחשון צוק, עינת קליש ומהנדס העיר אריאל וטרמן, הבוקר בבית המשפט המחוזי | צילום: רדיו חיפה
נחשון צוק, עינת קליש ומהנדס העיר אריאל וטרמן | צילום: רדיו חיפה

מועצת העיר חיפה אישרה שלשום (שלישי) למהנדס העיר, אריאל וטרמן, להרצות בטכניון. חבר המועצה, יעקב פיינגולד, ביקש בישיבה "להוריד את ההצעה מסדר היום עד לקבלת תשובות".

לדבריו, מאחר שעובדי הטכניון מגישים חוות דעת בנושאים שבטיפול מהנדס העיר, קיים חשש לניגוד עניינים: "מדובר על הרצאות שהשכר בגינן ישולם על ידי הטכניון. עובדי הטכניון נמצאים בקשרים מול העירייה".

בנוסף, העלה פיינגולד את האפשרות של ניגוד עניינים נוסף, בכך שסטודנט של וטרמן יוכל להגיע למשרד מהנדס העיר כאדריכל: "הטכניון עצמו מגיש בקשות להיתרי בניה, אז איך יימנע ניגוד עניינים בין המרצה אריאל וטרמן לבין המהנדס אריאל וטרמן?". עוד נודע כי היועצת המשפטית, ימית קליין, תכין מסמך ניגוד עניינים שוטרמן יחתום עליו, לבקשת פיינגולד.