עקב הרוחות העזות, עבודות המייצרות אבק הופסקו לאלתר. קליש הנחתה את אגף הפיקוח על הבניה לוודא שבכל האתרים מבוצע נוהל הרטבה, למניעת מטרדי אבק

אודיה שווץ פרסום: 13:12 - 18/11/19
צילום: שירות רדיו חיפה
צילום: שירות רדיו חיפה

עקב הרוחות העזות, עבודות המייצרות אבק בפרויקט "ורדיה מול הים" הופסקו לאלתר. אגף הפיקוח על הבניה, בסיוע יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה, שרית גולן, הורו לקבלן להוציא משטח האתר את ערימות העפר. בנוסף, מתקיימים סיורים של פקחי אגף הפיקוח מסיירים במתחם הבניה על בסיס יומי.

במהלך הימים הקרובים יציב איגוד ערים תחנת ניטור במקום. ראש עיריית חיפה, עינת קליש, הנחתה את אגף הפיקוח על הבניה לוודא, כי בכל אתרי הבניה בעיר מבוצע נוהל הרטבת האתר, למניעת מטרדי האבק ובמקרים מסוימים אף לעצור את עבודות הבניה.