במכתב ששלח עו"ד רון אביב, שמייצג את ראש מנהל תפעול היוצא, כתב אל היועצת המשפטית: "מוטב כי העירייה תמהר לפטור את התסבוכת שיצרה במו ידיה"

אודיה שווץ פרסום: 12:01 - 21/11/19
דוד לוריא | צילום: עצמי
דוד לוריא | צילום: עצמי

ראש עיריית חיפה, עינת קליש, נדרשה לקבל את אישור מועצת העיר לפני שפיטרה את ראש מנהל תפעול, דוד לוריא. עורך דינו של לוריא, רון אביב, שיגר מכתב אל היועצת המשפטית של העיריה, ימית קליין.

"מעבר לפיטורים הלא מוצדקים בעליל, מעבר להיעדרו של הליך שימוע כנדרש, ואפילו שימוע למראית עין, הרי שבהסכם העבודה האישי של לוריא הוכפף סיום עבודתו להוראות סעיף 171 לפקודת העיריות, קרי, שעל מנת לפטרו אין די ברצונו או המלצתו של ראש העירייה – אלא נדרש אישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה".

"וזאת לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה כי דבר הפיטורים יידון באותה ישיבה. אלא שמעבר לדברים המובנים מאליהם, שאני בטוח כי זעקו לעיניך המקצועיות כבר מקריאת העובדות, הרי שקיים נדבך נוסף – האופן החפוז, הבהול והנואש בו הופסקה עבודתו, משדר מסר ברור של מצב חריג, הפרת אמונים חמורה, מעשה פלילי מובהק או התגלות דופי קשה במוסריותו של לוריא".

"יש להדגיש כי חרף שנותיו הרבות בעין הציבור, וחרף עמדות הכוח המשמעותיות שבהן אחז, מעולם לא דבק שום רבב בהתנהלותו. לפיכך, אם ניאלץ להגיש תביעה, הרי שלא תיתכן כל טענת הגנה לפיה 'לא היה לתובע שם טוב קודם לכן'".

עו"ד אביב הוסיף: "פנייתי זו אלייך נועדה לייתר פנייה לערכאות המוסמכות. בהכירי את הנפשות הפועלות סבורני כי שום תועלת לא תצמח מניהול סכסוך זה בפני ערכאות, ומוטב כי העירייה תמהר לפטור את התסבוכת שיצרה במו ידיה".