במשרד מבקרים את המלצת המשרד להגנת הסביבה להתחיל בהליך לסגירת בתי הזיקוק והמפעלים הפטרוכימיים: "קבלת החלטות פזיזות יובילו לפגיעה מידית בתעשייה"

אודיה שווץ פרסום: 11:28 - 03/12/19
מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה
מפעלי התעשייה במפרץ | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

כשבועיים לאחר שהמשרד להגנת הסביבה פנה למשרד ראש הממשלה בבקשה להתחיל בהליך לסגירת בתי הזיקוק, משרד הכלכלה מתריע בפני השלכות כלכליות דרמטיות מביצוע המהלך.

"התמיכה בסגירת המפעלים מתבססת על דוח מקינזי, אולם עבודת הייעוץ לא מבוססת וחלו בה כשלים מהותיים", כתב מנכ"ל משרד הכלכלה, שי רינסקי. "מימוש התוכנית כולל סיכונים רבים למשק הדלק, לכלכלת ישראל ולאיכות האוויר, בדגש על אזור המפרץ. שאלות שהעלנו בדבר כדאיות המהלך ויישומו נותרו בלתי פתורות".

כמו כן, החשש שעולה במשרד הוא כי הכלכלה והתעסוקה באזור ייפגעו משמעותית: "קידום התוכנית הבוסרית יביא לפגיעה כלכלית ותעסוקתית כבדה, בד בבד עם הידרדרות סביבתית באזור מפרץ חיפה. קבלת החלטות פזיזות ובלתי מבוססות יובילו לפגיעה מידית בתעשייה, בהשקעות הסביבתיות ובציבור הרחב".

"לפי הנתונים", עוד נכתב, "אין כיום בחיפה חריגה במזהמים העיקריים. השיפור הדרמטי באיכות האוויר בעשור האחרון נבע בעיקר מהשקעות סביבתיות של התעשייה ובראשן בז"ן, בהיקף של 1.3 מיליארד שקל בשש השנים האחרונות".

ד"ר רויטל גולדשמיד, מרכז מחקר סביבתי חיפה: "התוכנית להבראת מפרץ חיפה יצאה לדרך והיא זוכה לתמיכה רחבה מגורמי הרגולציה הממונים על איכות הסביבה והבריאות, ומגורמי ממשל ארצי ומקומי הממונים על איכות החיים של האזרחים. כבר היום, 20 אחוז מהדלקים במדינה מיובאים מחו"ל ולא מזוקקים בבז"ן".

"בעידן שבו משק האנרגיה העולמי מצמצם שימוש בדלקים – סגירת בתי הזיקוק היא רק ענין של זמן. ההודעה של משרד הכלכלה היא 'מכה קטנה בכנף הצדק הסביבתי' ולא יותר".

"אנו דורשים ממשלת ישראל", הוסיפה, "להעלות להחלטת ממשלה את תוכנית מפרץ החדשנות ולהציב את עתידה הסביבתי-חברתי של מדינת ישראל לפני כל שיקול זר של בעלי הון כאלה או אחרים".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "החלטת המשרד לפינוי המתחם הפטרוכימי והכימי עד 2030 נעשתה אחרי עבודת מטה סדורה ובהחלט לא בצורה 'פזיזה'. המשרד תומך בפינוי יזום והדרגתי תוך פיקוח הדוק על הפינוי".