בתגובה לתשובת עיריית חיפה, לפיה תלמידי עוספיה ודלית אל כרמל יוכלו ללמוד בחטיבות הביניים בעיר רק בשנה הנוכחית, אמר: "הרעיון הזה מהווה המשך ישיר לגישה אטומה"

אודיה שווץ פרסום: 10:42 - 09/12/19
רשף חן | צילום: סער יעקב, ארכיון לע"מ
רשף חן | צילום: סער יעקב, ארכיון לע"מ

עו"ד רשף חן, שמייצג את שבעת הילדים הדרוזים בחיפה, שלח לפני מספר ימים מכתב התראה לראש עיריית חיפה, במסגרתו ביקש להעביר כל מסמך הנוגע להחלטה לשינוי מדיניות העירייה, זאת עקב חשש שהליך שינוי המדיניות התנהל לא כשורה.

"אבקשך להעביר לעיוננו כל מסמך הנוגע להחלטה לשינוי המדיניות, לרבות כל חוות דעת, פרוטוקול דיון, מכתבי הנחיה וכיוצא בזה, לשם הצגתם בפני בית המשפט, או אם לא נערכו מסמכים כאלה להודיענו בחוזר כי אינם בנמצא", נכתב.

במכתב התגובה שנשלח מטעם עיריית חיפה, נטען: "החלטת עיריית חיפה בדבר אי קליטת תלמידי חוץ הנה החלטה לגיטימית וחוקית המבוססת על בחינה וראיה עירונית, לגיטימית ורחבה של צורכי הרשות ומשאביה".

"מדיניות עיריית חיפה מופעלת במסגרת הדין ועומדת בקנה אחד עם הוראת חוק לימוד חובה. לתלמידים אין זכות מוקנית ללמוד בבית ספר פלוני גם אם ציפייתם על פי הסדרים שנהגו בעבר, היתה ללמוד באותו בית ספר".

"חרף כל האמור לעיל", עוד נכתב, "לפנים משורת הדין, הוחלט לגבי שנה זו בלבד, ומבלי שיהא בכך כדי לוותר ו/או לייתר כל טענה של העירייה בעניין, לאפשר לכלל תלמידי עוספיה ודלית אל כרמל ללמוד בחטיבת ביניים בתחומי העיר חיפה".

"למען הסדר הטוב יובהר כי בשנה הבאה לא תינתן עוד אפשרות לשיבוץ תלמידים אשר מתגוררים מחוץ לשטח השיפוט החיפאי".

עינת קליש | צילום: רדיו חיפה
עינת קליש | צילום: רדיו חיפה

בתגובה למכתב שנשלח מטעם העירייה, שיגר עו"ד חן הבוקר (שני) מכתב התראה שני, בו הודיע כי "במידה ותבחרו להתמיד בעמדתכם, לא יהיה מנוס מפניה לערכאות המשפטיות, לשם בירור העניין ובקשת סעד מתאים שיגן על הילדים מפני אפליה וסילוק".

עו"ד רשף חן: "תשובת העירייה מקוממת ציבורית ושגויה משפטית. הנושא איננו 'האם העירייה חייבת לקבל ילדים דרוזים חדשים', אלא האם היא רשאית לסלק מבתי הספר ילדים שהתקבלו אליהם על סמך מדיניות קודמת".

"המשך לימודי ילדים אלה אינו 'לפנים משורת הדין' אלא מתוך חובת הדין", הוסיף. "הרעיון כי המשך הלימודים יוגבל לשנה וכי בינתיים הילדים יופלו לרעה ויופרדו מחבריהם לכיתה, מהווה המשך ישיר לגישה אטומה המתעלמת מחובות משפטיות ומוסריות. במידה והעירייה תתמיד בעמדה זו, לא יהיה מנוס מפניה לערכאות".