הוועדה אישרה בתנאים את התוכנית. המבנים הלוגיסטיים יישארו כפי שהם, מעגנת שביט תורחב בלי לפגוע בפארק

אודיה שווץ פרסום: 11:26 - 16/12/19
נמל המפרץ | הדמיה: HUE 3D STUDIO, חברת נמלי ישראל
נמל המפרץ | הדמיה: HUE 3D STUDIO, חברת נמלי ישראל

ועדת הולחו"ף (הוועדה לשמירה על הסביבה החופית) החליטה לאשר את תוכנית המתחם הלוגיסטי לנמלי ישראל, מה שנקרא בעבר פארק נמלי ישראל, בכפוף לתנאים מסוימים.

בין התנאים שהועלו, סעיף הקמת הגשר התפעולי מהצד המזרחי של נחל הקישון לזה המערבי, יוסר מהתוכנית. המבנים הלוגיסטיים יישארו כפי שהם ולא יהיה שינוי בצורתם ובגובהם. כמו כן, מעגנת שביט תורחב מבלי לפגוע בפארק.

כזכור, תוכנית המתחם כללה בין השאר את דרישת הנמל לבניית הגשר התפעולי בין הצד המזרחי למערבי של נחל הקישון, עליו צפויות לעבור כ-200 משאיות ביום. הבניה, שהוסכמה בין הוועדים של נמל חיפה למשרדי הממשלה, אף מופיעה בהסכם העקרונות של נמל חיפה.

תוכנית המתחם נועדה ליצור מסגרת תכנונית להקמת מתחם לוגיסטי עורפי של מרחב נמלי חיפה, לפיתוח שטחים איכותיים לטובת השרשרת הלוגיסטית ולחיזוק הכלכלה הלאומית המקומית.

בנוסף, מטרתה להסדיר בהליך סטטוטורי את מעגנת שביט על שימושיה ולטפל בממשקים בין פעילות עורף הנמל לבין פארק מורד נחל הקישון. שטח המתחם מתפרש מדרום לדרך משה דיין, במערב נמל הקישון לבין מחלף יגאל ידין במזרח.