המשרד להגנ"ס הודיע לנובל אנרג'י כי לא עמדה בדרישות ובתנאים שהוצבו לה לצורך הפעולה, והרגיע את תושבי קו החוף: "אין בסיס לאמירות חסרות האחריות הקוראות לתושבים להתפנות"

אודיה שווץ פרסום: 23:41 - 23/12/19
אסדת הגז | צילום: אלבטרוס
אסדת הגז | צילום: אלבטרוס

פעולת הנישוב, שהיתה אמורה להתבצע מחר (שלישי) באסדת לוויתן, נדחתה למועד אחר לאחר שחברת נובל אנרג'י לא עמדה עד הערב בדרישות ובתנאים המחמירים שהציב לה המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, הורה המשרד לחברה לתת לציבור התראה של יומיים מראש על המועד החדש כאשר עד אז עליה להשלים את הסעיפים החסרים ולקבל אישור לפעולת הנישוב. 

"אנו מודעים לאי הנוחות הנגרמת כתוצאה ממצב זה לתושבי האזור", נמסר בהודעת המשרד להגנת הסביבה, "אולם אנו עומדים על כך שכל התנאים שהצבנו על מנת לפקח בצורה מלאה על פעילות ההרצה ימולאו למען הציבור והסביבה".

על פי הנחיית המשרד, המועד החדש שייקבע יתפרסם באתר האינטרנט של נובל אנרג'י. יצוין כי המשרד טרם אישר את תוכנית הדיגום והניטור באסדה במהלך הנישוב, "מכיוון שלא נחה דעתו עד לשעה זו מדוחות הכיול ובקרת האיכות שהוגשו, הנוגעים למכשירי האנליזה על האסדה לבדיקת הרכב הגז המנושב", כדבר ההודעה; "אסדת לוויתן נמצאת כעת בתקופת הרצה. כמקובל במתקנים חדשים, כל המערכות לרבות מתקני הטיפול בפליטות, נכנסות לפעילות באופן הדרגתי. המשרד בדק את תוכניות החברה עבור תקופת ההרצה והנישוב, ובנוסף ביצע מודל פיזור מזהמים במצבים סינופטיים שונים. הממצאים הראו כי לא צפויה חריגה מערך הסביבה לבנזן בקו החוף במועדי הנישובים המהותיים. תרחישי הפיזור המחמירים ביותר הצביעו כי פליטות הבנזן מהאסדה לא צפויות להביא לעלייה משמעותית בריכוזי הבנזן באזור החוף. מהבדיקות שבוצעו, ניתן לקבוע כי לא צפוי סיכון לתושבי יישובי החוף בכל שלבי ההרצה, כולל בזמן הנישובים". 

"ביום הנישוב, צוותי המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה יהיו נוכחים על האסדה ובחוף, כולל בתחנות הניטור ובמרכז הבקרה של נובל", נכתב עוד בהודעת המשרד להגנת הסביבה, "אין כל הנחיות מיוחדות באשר להפסקת פעילות או שינוי בהתנהלות היומיומית של תושבי האזור, גם לא בעת הנישוב באסדה. המשרד מדגיש, כי אין בסיס לאמירות חסרות האחריות הקוראות לתושבים להתפנות בתקופת הרצת האסדה והנישוב. ריכוזי המזהמים בחוף ינוטרו באופן רציף ובמקרה הבלתי סביר שתתגלה בזמן אמת עלייה בזיהום האוויר העלולה לסכן את האוכלוסייה – הפעילות באסדה תופסק".