תגובתו של עו"ד דץ מגיעה לאחר שמשרד המשפטים קבע כי קליש לא תוכל להיות חברה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, ולא יו"ר הוועדה המקומית

אודיה שווץ פרסום: 16:58 - 01/01/20
ליאור דץ | צילום: רדיו חיפה
ליאור דץ | צילום: רדיו חיפה

בתשובה לבקשותיו של עו"ד ליאור דץ, לפיהן היועץ המשפטי לממשלה יפנה לבית המשפט שייקבע כי ראש עיריית חיפה, עינת קליש, אינה ראויה לכהן כחברה בוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ענה משרד המשפטים כי קליש לא תוכל להיות חברה בוועדת המשנה ולא יו"ר הוועדה המקומית.

הבקשה של עו"ד דץ מגיעה לאחר שקליש הורשעה בעבר על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים בביצוע עבירות בנייה ושימוש במקרקעין ללא היתר ובסטייה מתוכנית מוגדרת. קליש הודתה בזמנו בעובדות כתב האישום והוטל עליה עונש של קנס בסך 30 אלף שקל.

בפסק הדין, קבע בית המשפט כי הרשעתה של קליש בפלילים אינה מסכלת בהכרח את המשך עבודתה כאדריכלית או את המשך פעילותה הציבורית וממילא לא נלווה להרשעתה קלון.

"שקילת השעייתה של קליש", כך נטען בתשובת משרד המשפטים, "נבחנה על ידינו במהלך חודש אוגוסט 2018. באותה עת סברנו כי אין מקום לפנות לבית המשפט בבקשה, זאת בשים למועד הבחירות המוניציפליות אשר נערכו בחודש אוקטובר 2018".

"עוד הוחלט, כי ככל שתמשיך ד"ר קליש לכהן בוועדה המקומית לאחר הבחירות, נידרש לעניין בשנית". לאחר בחירתה של קליש, דן משרד המשפטים בסוגיה וקבע כי "לאחר בחינה מעמיקה של הדברים, סברנו כי יש קושי משפטי רב בפניה בשלב זה לבית המשפט על מנת לבקש את השעייתה של ד"ר קליש מהוועדה המקומית".

לפיכך הוחלט כי "לאור מהות העבירות שבגינן הורשעה ד"ר קליש, ומאחר שהיא מכהנת כראש עיר, כאשר מתוקף התפקיד יש לה סמכויות משמעותיות ביותר בכל הנוגע לתחום התכנון והבניה, וכן לנוכח ההיבטים הציבוריים שבדבר ולאחר מספר ישיבות שקיימנו עם נציגי עיריית חיפה, הוחלט כי היא לא תכהן כיו"ר הוועדה המקומית חיפה ולא תהיה חברה בוועדת המשנה עד ליום ה-1 בינואר 2022".

בתגובה לתשובת משרד המשפטים, אמר עו"ד דץ: "לצערי ניפגש בבית המשפט. החלטתכם לא סבירה במיוחד לאור הנימוקים שלכם ובעיקר לא מידתית – לאור ההתרשלות שלכם בטיפול בעניין והעובדה שתלונתי היתה צריכה לקבל טיפול לפני בחירתה".

"לא בטוח שניתן לאפשר לקליש להיות חברת ועדה כאשר נשללה ממנה האפשרות להיות יו"ר. העברת הסמכות אפשרית רק כאשר היא לא נוכחת בישיבות".

"על פי החוק", הסביר דץ, "ליועץ המשפטי אין סמכות לקבוע בעניין חברותה בוועדה המקומית. הסמכות נתונה אך ורק לשופט שדן בתיק שלה בבית המשפט בחדרה. על כן, אין בהחלטת היועמ"ש כל ערך משפטי".

"הסמכות הקבועה בחוק של היועמ"ש היא רק עניין טכני בנסיבות שנוצרו, ופנייתי היתה להעביר בקשה לשופט לדון בחברותה, ואני עומד על כך. על כן, תוגש עתירה נגד היועמ"ש על כך שלא פעל לפי הוראות החוק".

"אני שמח לפחות שהיועמ"ש העניש אותה בכך ששלל ממנה להיות יו"ר הוועדה המקומית, אך לא ברור לי מה מקור הסמכות שלו. בעניין הזה, לצערי הרב אני מסכים עם דברי נתניהו ומשרתיו כי היועמ"ש לא מעל החוק – ונדרש לפעול לפיו".