ריכוזי הבנזן אשר נמדדים בתחנות הניטור דומים לריכוזים בשבועות האחרונים. החל מהשעה 13:00 בקירוב יתחילו להיפלט גם פחמימנים, ובהם – בנזן

אודיה שווץ פרסום: 14:10 - 02/01/20
אסדת הגז | צילום: אלבטרוס
אסדת הגז | צילום: אלבטרוס

שלב פליטת הפחמימנים לאוויר, כחלק מפעולת הנישוב השנייה, החל בצוהרי היום (שני) באסדת לוויתן. המשרד להגנת הסביבה עוקב אחר קצב פליטת הפחמימנים על האסדה ואחר הריכוזים הנמדדים בשמונה תחנות הניטור אשר על החוף. בשעה זו נרשמים בתחנות הניטור ריכוזים הדומים לריכוזים אשר נמדדו בממוצע בשבועות האחרונים.

בשעות הבוקר נשבה רוח דרום מזרחית לאורך החוף, אשר הסיעה את המזהמים מהאסדה לכיוון צפון-מערב, מעל הים. בשעה האחרונה כיוון הרוח הוא דרום-מערבי – כך שהרוח אינה מגיעה לכיוון יישובי החוף.

ריכוזי הבנזן הגבוהים ביותר אשר נמדדו היום עד לשעה זו נעים בין 0.32-0.96 מק"ג/מ"ק (ממוצע שעתי), בטווח הערכים אשר נמדד במהלך התקופה שבין ה-1 בנובמבר ל-22 בדצמבר, שהיא תקופת הייחוס להרצה (תקופה עם תנאים מטאורולוגיים דומים).

הממוצע התקופתי של ריכוזי הבנזן בכל תחנות הניטור בתקופה זו נע בין 0.29 ל-0.80 מק"ג/מ"ק, שהם 7.4% עד 20.5% מערך הסביבה והיעד היממתי. ערכי הבנזן היממתיים המרביים בתקופה זו נעו בין 0.64 ל-1.75 מק"ג/מ"ק שהם 16.4% עד 45% מערך הסביבה והיעד היממתי.

בנישוב הראשון, שהתקיים בשלישי שעבר, נרשמו ריכוזים שעתיים מרביים בין 0.41-1.40 מק"ג למ"ק.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפרסם לאורך שעות היום את ריכוזי הבנזן הנמדדים בתחנות הניטור המוצבות לאורך רצועת החוף אשר מול האסדה. בשל תקלות אזוריות באספקת החשמל, מכשירי ניטור הבנזן בשתי תחנות – ניידת 7 זיכרון יעקב ומעיין צבי איגוד – לא ניטרו בשעות הלילה.

ניידת 7 זיכרון יעקב חזרה לפעילות בשעה שבע בבוקר, נתוניה משודרים באתר האינטרנט ובאפליקציה. התקלה בתחנה שבמעיין צבי טופלה ונתוניה זמינים באתר.

אין כל הנחיות מיוחדות לציבור לאורך כל שעות היום, וההשפעה על איכות האוויר באזור החוף מול האסדה תהיה מזערית. אין כל מקום או הנחיות לפינוי תושבים ולפי חוות הדעת של כל המומחים לא צפוי כל סיכון לציבור בעת הנישוב.