בצעד חריג הודיעה החברה לחברת "עינב החץ" על חילוט כספי הערבות וסילוק ידה בעבודת תשתית בשכונה, בשל טענות להפרות תנאי המכרז ואי עמידה בלוח הזמנים

אודיה שווץ פרסום: 14:12 - 13/01/20
הרחובות בשכונת נאות אפק | צילום: דוברות עיריית קרית ביאליק
הרחובות בשכונת נאות אפק | צילום: דוברות עיריית קרית ביאליק

החברה הכלכלית קרית ביאליק הודיעה לחברת "עינב החץ" על סילוק ידה בעבודות תשתית בשכונת נאות אפק, וחילוט כספי הערבות בסך 12.5 מיליון שקל.

חברת "עינב החץ" זכתה בשנת 2017 במכרז לביצוע עבודות עפר ותשתיות, הנדרשות במסגרת הקמת שכונת נאות אפק. היקף המכרז עומד על 213 מיליון שקל, כאשר מועד סיום העבודות תוכנן לחודש פברואר 2020. לאור אי עמידה בלוח הזמנים ועצירה כמעט מוחלטת של ביצוע העבודות בשטח על ידי חברת "עינב חץ", קיים לטענת החברה הכלכלית חשש לאי עמידה בהתחייבויות של הרשות המקומית כלפי היזמים למועדי אכלוס השכונה.

עוד טוענים בחברה הכלכלית, כי המשך אכלוס השכונה תלוי בביצוע העבודות בקו ביוב, האמור לתת מענה לגידול משמעותי במספר התושבים, ולכן ללא סיום העבודות בקו הביוב לא יתקיים אכלוס. כמו כן, חברת "עינב החץ" עצרה את כל העבודות בגשר ז'בוטינסקי, ברחובות התל, חוגלה והאצ"ל, השאירה נתיבי תחבורה חסומים ופערים אשר פוגעים במרקם חיי התושבים.

 בדצמבר האחרון זומנו נציגי החברה לשימוע שבו הושמעו טענות העירייה והחברה הכלכלית בנוגע לפערים בלוחות הזמנים וליקויים בעבודה. חברת "עינב החץ" לא סיפקה הסברים ממשיים לאי ביצוע עבודות, פרט לטענות לקשיים הכלכליים בפרויקטים אחרים. למרות הבטחות חברת "עינב החץ" לשוב לעבודה, המצב בשטח נותר בעינו.

עקב כך, החליטה כאמור החברה הכלכלית קרית ביאליק על ביטול החוזה, סילוק ידה של חברת "עינב החץ" וחילוט הערבות הבנקאית על חשבון הנזקים שנגרמו בשל הפרות ההסכם. החברה נדרשה לסלק ממקום העבודה את כל החומרים והציוד.