המחלקה לשימור מבנים ואתרים תאתר מתחמים הראויים לשימור, כחלק ממהלך רחב של הכנת סקרי שימור בכל העיר חיפה

אודיה שווץ פרסום: 12:07 - 15/01/20
פקק, תנועה, עיר תחתית, עומס | צילום: רדיו חיפה
העיר התחתית | צילום: רדיו חיפה

המחלקה לשימור מבנים ואתרים בעיריית חיפה יזמה סקר שימור באזור העיר התחתית, במטרה לאתר מתחמים הראויים לשימור, ולהכליל אותם ברשימת השימור העירונית. מדובר במהלך רחב של הכנת סקרי שימור בכל העיר חיפה.

בין ההנחיות שנקבעו בסקר, ייבדקו נפחי הבניה המוצעים מבחינת גובהם, יחסם לרחוב, לשכנים וממדיהם הכלליים. כל בנייה חדשה תידרש להיות מותאמת למאפייני הבינוי וחומרי הגמר יהיו בהתאם להנחיות מחלקת השימור ובאישורה.