בהחלטה נכתב כי "הוועדה סבורה שהתוכנית משמרת את אופי הבינוי בשכונה ללא תוספת משמעותית של שטחי בניה ויחידות דיור", והוגדרו תנאים ברורים לפעילות בית המלון שיוקם בשכונה. כל הפרטים

אודיה שווץ פרסום: 21:50 - 16/02/20
"דניה הירוקה" | הדמיה: אנדו סטודיו
"דניה הירוקה" | הדמיה: אנדו סטודיו

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה אישרה את תוכנית ״דניה הירוקה״. בהחלטת הוועדה נכתב, בין השאר, כי ״מדובר בתוכנית שקודמה בשטח המיועד לפיתוח בהתאם לתמ"א 35, תמ״צ 6 והתוכנית הכוללנית של חיפה – חפ/2000. הנושאים שהנחו את הוועדה המחוזית בבחינת התוכנית כללו התייחסות לפיתוח שטח לבינוי חדש בטופוגרפיה משופעת, ולהתאמת הגובה ונפחי הבניה המוצעים בתוכנית לאופי הבינוי הקיים בסביבה והמאושר על פי התוכנית הכוללנית. הוועדה סבורה שהתוכנית משמרת את אופי הבינוי בשכונה ללא תוספת משמעותית של שטחי בנייה ויחידות דיור״.

כזכור, לתוכנית הוגשו קרוב ל-800 התנגדויות של תושבים, פעילים נגד התוכנית, וכן של עיריית חיפה ושל סיעת ״הירוקים״ במועצת העיר. על פי ההחלטה, בין התנאים שבכפוף להם אושרה התוכנית: ״ייקבעו בהוראות התוכנית הנחיות בנושא הפרעות מבית המלון, כלהלן: בשטח התוכנית לא תותר הקמת גן אירועים פתוח, יינקטו פעולות ואמצעים אקוסטיים להקטנת הרעש המוקרן לסביבה, כדוגמת קירוי בריכה וכו', וכל זאת יעשה על פי הנחיות של יועץ אקוסטי מוסמך. בנוסף, לא תותר השמעת מוסיקה או הפעלת רמקולים מחוץ למבנה המלון או בשטח שאינו סגור ומקורה, ולא יתקיימו אירועים בשטח הבריכה״.

עו"ד הלן דורפמן, יו"ר עמותת "שומרים על דניה", שהובילה את ההתנגדויות לתוכנית, מסרה בתגובה לאישור התוכנית: "ההחלטה של הוועדה המחוזית נותנת אישור לבניה בשטחים הירוקים בכרמל ובכל הארץ. אנחנו סבורים כי הוועדה שגתה בהחלטתה כי יש לאפשר בניה בשטח בעל רגישות נופית גבוהה, ללא בסיס של פתרונות תחבורתיים ומענה הולם למערך בטיחות אש. אין ספק, כי הבניה המוצעת תיצור מפלצת בטון, שתהווה מפגע סביבתי הרסני באזור פארק הכרמל ושכונת דניה. נזכיר רק, כי גם בתשובת היזם להתנגדות שהוגשה על ידנו ועל ידי 791 תושבים נוספים, מודה היזם כי עד עתה לא יישמה עיריית חיפה את הוראות דוח מבקר המדינה בקשר עם בטיחות אש, בעקבות אסון הכרמל. כל המומחים, אשר מובילים אחד ואחד בתחומם, קבעו באופן אשר אינו משתמע לשתי פנים כי לא ניתן לאשר את התוכנית; ויתר על כן, כי מבחינת כיבוי אש, המדובר הוא בסכנה של ממש. בכוונתנו להמשיך במאבק על ביתנו, בכל הכלים המשפטיים והציבוריים העומדים לרשותנו".

מחברת "דניה הירוקה", אותה ייצג בהליך ההתנגדויות עו"ד אסף עירוני ממשרד ש. פרידמן, נמסר: "אנו שבעי רצון מהחלטת הוועדה המחוזית ומקווים שבכך נסללה הדרך להקמת הפרויקט, שיזרים אחרי שנים ארוכות דם חדש ואוכלוסייה צעירה ואיכותית לשכונה היפה בישראל. בכוונתנו לפעול יחד עם ועד הפעולה לפתיחת נתיב יציאה מערבי מהשכונה לכיוון כביש 2, שישמש רק את תושבי דניה, בשעות העומס ובחירום בלבד. כמו כן, נעמוד בהבטחתנו וניתן קדימות בתוכנית לבנים ממשיכים. כדי לשמור על צביון השכונה נאפשר לוועד התושבים גם להיות שותפים בבחירת שכניהם העתידיים. החברה החלה בתכנון המפורט בשיתוף אדריכלים בינלאומיים. אין לנו ספק שהפרויקט יחזיר לשכונה את הזוהר שהיה לה בשנות הקמתה".

06:00 - 07:00
הכל זהב
07:00 - 08:00
המוסיקה של רדיו חיפה
08:00 - 09:00
נדלניסט
09:00 - 10:00
המומחים
10:00 - 12:00
זירה חופשית
12:00 - 14:00
הפאנל
14:00 - 15:00
מאחורי הקלעים
עכשיו בשידור
המוסיקה של רדיו חיפה
22:00 - 00:00
מגה מיקס