בית המשפט לעניינים מקומיים דחה את הבקשה, משום שלטענתו העירייה הוציאה את הצו כדין, וכדי להשלים את העבודות יש צורך בהיתר. בזן: "העירייה מסכלת עבודות תחזוקה שהמשרד להגנ"ס הורה עליהן"

אודיה שווץ פרסום: 13:18 - 11/03/20
מתחם בזן | צילום (ארכיון): שירות רדיו חיפה
מתחם בזן | צילום (ארכיון): שירות רדיו חיפה

בית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה דחה את בקשת חברת גדיב מקבוצת בזן לביטול צו הפסקת עבודות להחלפה ולהתקנה של צנרת להובלת חומרים מסוכנים, שהוציאה עיריית חיפה ב-5 בפברואר.
החלטת בית המשפט התקבלה לאחר שחברת גדיב הגישה בקשה לביטול הצו, בטענה כי מדובר בעבודות תחזוקה דחופות שאינן טעונות היתר. בהחלטה נאמר, כי הצו להפסקת עבודות טעונות היתר שבוצעו ללא היתר, הוצא על ידי העירייה כדין, וכי אין מקום לאפשר את השלמתן ללא היתר.

עוד קבע בית המשפט, כי שלטון החוק חל על כולם והצורך בקבלת היתר מחויב המציאות, וכן כי הוצאת הצו הינה אכיפה מהירה ויעילה של דיני התכנון והבניה באמצעות מניעת קביעת עובדות בשטח על ידי מי שמפר את החוק.
כפועל יוצא מכך הופסקה ההזרמה בצנרת החומ"ס, וחברת גדיב נדרשה על ידי המשרד להגנת הסביבה לבצע בדיקות מקיפות של תקינות כלל הצנרת המשמשת אותה.

מבזן נמסר בתגובה: "יש להדגיש, כי בניגוד להודעת עיריית חיפה, הקווים של גדיב פעילים וההזרמה בהן נמשכת כרגיל, ובזן לומדת את החלטת בית המשפט. במקביל להליך זה, בזן הגישה עתירה מינהלית בעקבות ניסיונה של עיריית חיפה לסכל עבודות תחזוקה – שהמשרד להגנת הסביבה הורה עליהן".