הבקשה הוגשה למועצה הארצית לתכנון ובניה, לצורך אשפוז במבנה המכונים והמרפאות הסמוך למרכז הרפואי

אודיה שווץ פרסום: 12:25 - 15/03/20
המרכז הרפואי בני ציון | צילום: טניה יידוב
המרכז הרפואי בני ציון | צילום: טניה יידוב

בית החולים בני ציון הגיש בקשה למועצה הארצית לתכנון ובניה, לפטור מתוכנית ומהיתר, לצורך אפשרות אשפוז במבנה מכונים ומרפאות בסמוך למרכז הרפואי. לאור הנחיית ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, נדרשים בתי החולים להיערך לפתיחת מחלקת אשפוז לטיפול בחולי קורונה מאומתים. לאור העקרונות שנקבעו בהנחיה הנ"ל, ולאחר בדיקה שנערכה, עלה כי בבני ציון ניתן לפתוח מחלקה זו במבנה המצוי בסמוך למבנה המרכז הרפואי, אשר משמש כיום, לפי התוכנית המאושרת, כמבנה מכונים ומרפאות.
כפי שנמסר על ידי משרד הבריאות, בביקור שנערך על ידי נציגיו בבית החולים, בהם ראש היחידה למניעת זיהומים וראש אגף רפואה, אושר המקום הן מבחינה בטיחותית והן מבחינה בריאותית. עוד נמסר מבית החולים, כי מבנה זה הוא המקום היחיד שעונה על הדרישות כמפורט בהנחיה הנ"ל, זאת מן הטעם שהוא מופרד משאר מבני בית החולים, וגם קיימת לו מערכת מיזוג נפרדת, כנדרש. יצוין כי במסגרת תוכנית החלה על המבנה הנ"ל נקבע, בין השאר, כי "המבנה לא ישמש לאשפוז חולים ושעות הפעילות יוגבלו כך שלא יתקיימו בשעות הלילה".
המבנה מאכלס, בין השאר, את מרפאות המרכז הרפואי, לרבות יחידת ה-IVF .יצוין כי עד היום לא אושפזו במבנה חולים והוא לא הופעל בשעות הלילה. לאור נסיבות החירום ובעיקר לנוכח הנחיית ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, לא יהיה סיפק לנקוט בהליך הקבוע בחוק לבקשת שימוש חורג. יובהר בהקשר זה כי אין המדובר בהקמת מבנה חדש אלא בשינוי השימוש במבנה קיים, המאושר על פי תוכנית, זאת על מנת ליתן מענה לצו השעה.
לנוכח האמור, מבוקש כי שר האוצר יחתום על צו שיאפשר את השימוש במבנה גם לצורכי אשפוז חולי קורונה. בהתאם להוראות החוק, צו כזה יכול להיחתם על ידי השר רק לאחר התייעצות עם המועצה הארצית.

06:00 - 07:00
שש בבוקר
07:00 - 09:00
איזה בוקר
09:00 - 10:00
שרון גל
10:00 - 13:00
המסיבה
13:00 - 14:00
אמא עצבנית
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל
עכשיו בשידור
רצועת הלילה - להיטים ברצף