על רקע משבר הקורונה, השר להגנת הסביבה הבהיר כי המשרד יקדם ככל שניתן הארכה אוטומטית של היתרים קיימים

אודיה שווץ פרסום: 14:19 - 17/03/20
מתחם בזן | צילום: ענבר פינקלשטיין
מתחם בזן | צילום: ענבר פינקלשטיין

לאור מצוקת התעשייה והמגזר העסקי בשל התפשטות נגיף הקורונה, המשרד להגנת הסביבה מבהיר כי יעמוד על כך שאיכות הסביבה לא תיפגע כתוצאה מהאתגרים הכלכליים והתפעוליים – אך יקל על לוחות הזמנים הנוגעים לדרישות רגולטוריות, וימקד את הפיקוח במקרים המסכנים באופן משמעותי.

בהערכת מצב שהתקיימה, הנחה השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין, כי בכל הקשור בהיתרים קיימים, המשרד יקדם הארכה אוטומטית ככל שיתאפשר, ואף יפעל להארכת היתרים קיימים העתידים לפוג בשלושת החודשים הקרובים. בנוסף, הובהר כי המשרד מבצע בחינה של אופן יישום הנושא.

זאת ועוד, המשרד להגנת הסביבה קיבל פנייה מהתאחדות התעשיינים כי יימנע מפיקוח יזום על המפעלים, כלמר מביקורות פתע. המשרד עדכן את ההתאחדות, כי אינו מקבל בקשה זו, אך לאור כוח האדם המצומצם הפועל במפעלים ולאור מכלול הנסיבות, בכוונת המשרד למקד את פעילות הפיקוח במקרים שבהם מתעוררים מפגעים ברורים המסכנים באופן משמעותי את הציבור והסביבה. חובה על המפעלים לדווח על אירועים חריגים בכל מקרה, וללא שינוי.