זוכרים ומנציחים את הנופלים במערכות ישראל ובפעולות האיבה

מערכת רדיו חיפה פרסום: 11:00 - 28/04/20