הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות מקומיות ממליצה לפסול את מינויו של חבר מועצת העיר, המכהן בתפקיד מזה כשנה וחצי

אודיה שווץ פרסום: 16:17 - 29/06/20
יואב רמתי (צילום: יח"צ) ומוטי בליצבלאו (צילום: סטודיו אלדד צלמים)
יואב רמתי ומוטי בליצבלאו | צילומים: יח"צ, סטודיו אלדד צלמים

הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיות במשרד המשפטים ממליצה לפסול את חבר מועצת העיר ויו"ר סיעת "הבית היהודי", יואב רמתי מלכהן בתפקיד אותו הוא ממלא מזה כשנה וחצי, יו"ר דירקטוריון חברת יפה נוף. כמו כן קבעה הוועדה, כי רמתי לא יוכל להמשיך לשמש כדירקטור בחברה.

כזכור, כבר לאחר הבחירות לראשות העירייה בנובמבר 2018 עלו טענות לפיהן רמתי מצוי בניגוד אינטרסים, בשל קשרים עסקיים שהיו לו עם יפה נוף, בהיותו בעליה של חברה לתכנון חשמל המשמשת כיועצת בפרויקטים של יפה נוף.

לרדיו חיפה מסר אז רמתי, כי "אין ניגוד אינטרסים. ברגע שאתמנה לתפקיד, החברה שלי לא תטפל ביפה נוף ולא תעבוד איתם". בהמשך רמתי נכנס לתפקיד, אך המחלקה המשפטית של העירייה נדרשה לבדוק את הנושא.

בחוות הדעת של הוועדה במשרד המשפטים נכתב, כי "לנוכח ניגוד העניינים המקיף, הכרוך בזיקות לספקים המצויים בליבת העיסוק של יפה נוף והמעורבים ברוב הפרויקטים הגדולים שבהם עוסקת החברה, רמתי אינו יכול לכהן כדירקטור, לא כל שכן כיו"ר.

"מכיוון שעניינים הנוגעים לפרויקטי תשתית המטופלים ביפה נוף עשויים להגיע לשולחנה של מועצת העיר, עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים גם במסגרת מילוי תפקידו במועצה", נכתב עוד, "הוועדה ממליצה כי לרמתי ייערך הסדר ניגוד עניינים, שלפיו הוא יימנע מלטפל בעניינים הנוגעים ליפה נוף ובעניינים הנוגעים לפרויקטי תשתית ולהנדסת חשמל, אלא באישור היועצת המשפטית ובתנאים שהיא תקבע".

רמתי מסר בתגובה: "קיבלתי היום את המסמך, אלמד ואתייחס".

חבר מועצת העיר מסיעת "הירוקים", מוטי בליצבלאו מסר בתגובה: "בעקבות דרישתנו, נפתחה לפני שנה בדיקה יסודית על חשש לכאורה לניגוד עניינים של יו"ר דירקטוריון יפה נוף וחבר המועצה, יואב רמתי. הבדיקה נעשתה הן אצל מבקר המדינה והן במשרד המשפטים, בוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור בתאגידים עירוניים. למרות ההתראות שהועברו לראש העירייה על ניגוד עניינים של רמתי ביפה נוף, הנני רואה בחומרה רבה את התעלמותה מהאזהרות הללו, עת מינתה אותו ליו"ר הדירקטוריון. אין להעריך את הנזק שנגרם לחברה בתקופה שבה שירת בדירקטוריון".