השימוע ייערך על רקע חשד להפרת תנאי היתר הפליטה ואי התקנת אמצעים לטיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים

אודיה שווץ פרסום: 09:08 - 15/07/20
מתחם בזן | צילום: רדיו חיפה
מתחם בזן | צילום: רדיו חיפה

המשרד להגנת הסביבה זימן את חברת גדיב מקבוצת בזן ואת ומנהליה לשימוע, בטרם החלטתו על נקיטת צעדי אכיפה נגד החברה.

הרקע לזימון הוא חשד להפרת תנאי היתר הפליטה ואי התקנת אמצעים לטיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים במסוף ניפוק מכליות הכביש.

השימוע יתקיים באופן מקוון בפני מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה, שלמה כץ. המשרד ישמע את עמדת הנהלת החברה, וישקול את המשך צעדיו.