על פי ההודעה, שוקלת המדינה למכור את כל מניות המדינה בחברה לרוכש אסטרטגי, כאשר סכום של עד מיליארד שקל מתמורת המכירה יועבר לחברה והיתרה תועבר למדינה

אודיה שווץ פרסום: 09:32 - 21/07/20
כניסת האוניה לנמל חיפה | צילום רחפן: ארז סימון, גיאודרונס
צילום רחפן: ארז סימון, גיאודרונס

רשות החברות פרסמה הבוקר (שלישי) הודעה על מכירת נמל חיפה. כזכור, אתמול אישרה הרשות את נוהל המכירה, המסדיר את היחסים בין המדינה לבין המשתתפים בהליך המכירה, ממועד פרסום המודעה ועד למועד השלמת ההליך.

בהודעה נכתב, בין השאר: "ממשלת ישראל, באמצעות רשות החברות הממשלתיות, מודיעה בזה כי היא שוקלת למכור בדרך של מכירה פרטית כמקשה אחת את כל מניות חברת נמל חיפה. החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מיום 21 בינואר 2020 בנושא הפרטת חברת נמל חיפה קובעת, בין השאר, כי כל אחזקות המדינה בחברה יופרטו בדרך של מכירה פרטית, כמקשה אחת של כל מניות החברה, לרוכש או לקבוצת רוכשים בעלי ניסיון בתחומים הרלוונטיים לפעילות החברה, בשילוב עם גיוס הון לחברה באמצעות הקצאת מניות לרוכש או לקבוצת רוכשים האמורה.

"במסגרת הליך המכירה, אם יסתיים עד תום שנת 2021, ישקיע הרוכש בהון החברה סכום שלא יעלה על מיליארד שקל. כל תשלום מעבר לסכום זה ישולם למדינה עבור רכישת 100 אחוז ממניות החברה, המוחזקות בידי המדינה. המועד להגשת פניות – 29 באוקטובר 2020".