המבקר מצא כי מתקיים קשר סיבתי בין תלונותיו של ישראל גור אריה בנוגע להתנהלות החברה והיו"ר יואב רמתי לבין זימונו לשימוע לפני פיטורים

אודיה שווץ פרסום: 21:32 - 29/07/20
יואב רמתי | צילום: יח"צ
יו"ר יפה נוף, יואב רמתי | צילום: יח"צ

בהוראת מבקר המדינה: סמנכ"ל הכספים של יפה נוף, ישראל גור אריה יישאר בתפקידו מבלי שהחברה תפעל לפיטוריו, זאת בהתאם לצו זמני שהוציא המבקר, מתניהו אנגלמן שיהיה בתוקף עד ה-31 באוקטובר 2020, או עד למתן כל הוראה אחרת.

הרקע להחלטה הוא פנייתו של גור אריה למבקר המדינה, תוך הצגת טענות לפיהן הוא זומן לשימוע לפני פיטורים מאחר והעביר לביקורת המדינה מידע הנוגע להתנהלותה של יפה נוף ויו"ר דירקטוריון החברה, יואב רמתי.

כפי שפורסם ברדיו חיפה, לטענת גורמים בחברה זומן גור אריה לשימוע בשל ממצאי דוח מבקר מלפני שנים אחדות, שעסק בענייניה של יפה נוף. אנגלמן ציין, כי בשלב זה קיימת סבירות לכך שאכן מתקיים קשר סיבתי, לכאורה, בין תלונותיו של גור אריה לבין הזימון לשימוע.

על פי הצו הזמני, לא תקיים יפה נוף כאמור את השימוע במועד שנקבע או בכל מועד אחר, וגור אריה ימשיך בתפקידו ללא כל פגיעה במעמדו, בסמכויותיו ובזכויותיו כעובד. כמו כן, החברה תדאג לו לסביבת עבודה ראויה ולא פוגענית, והוא יקפיד למלא את כל תפקידיו ומשימותיו בהתאם להוראות מנכ"לית החברה, ובכלל זה יחתום על הדוחות הכספיים לשנת 2019 שהגיש לדירקטוריון. אם לא יעשה זאת, שומר לעצמו המבקר את האפשרות לשקול לאפשר ליפה נוף למנות עובד במקומו לטובת ביצוע משימות שהוא יסרב לבצען.

מחברת יפה נוף נמסר בתגובה: "החברה נמצאת בעיצומו של תהליך לחיזוק התשתיות הארגוניות ולהתאמת החברה לאתגרים השונים, לרבות הטמעת תרבות ארגונית חדשה, ערכים ומקצועיות. החברה לא מתכוונת לעסוק בעניין העסקתו של עובד זה או אחר".

00:00 - 08:00
המוסיקה של רדיו חיפה
08:00 - 09:00
אפי לשבת
עכשיו בשידור
להיטים לנצח
18:00 - 22:00
שבת של כדורגל
22:00 - 00:00
המוסיקה של רדיו חיפה