ההסכמים שנחתמו יכניסו לקופת הנמל 180 מיליון שקל, ויסדירו את הקמת ושדרוג התשתיות בחברה, בהשתתפות מימונית של חנ"י בסך של עד 600 מיליון שקל

אודיה שווץ פרסום: 11:10 - 13/08/20
כניסת האוניה לנמל חיפה | צילום רחפן: ארז סימון, גיאודרונס
צילום רחפן: ארז סימון, גיאודרונס

חברת נמלי ישראל (חנ"י) אישרה את ההסכמים שיעבירו אליה את מחלקת ים של נמל חיפה, לרבות הסכם המקרקעין והסכם על ויתור תביעות, אך בכפוף לכמה שינויים.

כזכור, בשבוע שעבר אישר דירקטוריון נמל חיפה את ההסכמים, אך בחנ"י הוחלט לקיים דיון נוסף. לרדיו חיפה נודע, כי יו"ר דירקטוריון חנ"י, עוזי יצחקי הודיע למדינה כי ההחלטות שהתקבלו בוועדת הביקורת ובדירקטוריון סוללות את הדרך להשלמת העברת פעילות מחלקת הים של נמל חיפה לידי חנ"י או לחברה בת של חנ"י, בתמורה לתשלום של 180 מיליון שקל שישולמו מחנ"י לנמל חיפה. בנוסף, הודיע כי חתימה על הסכם מקרקעין מפורט בין הצדדים, לצד חתימה על הסכם להסדרת מחלוקות, ייצרו מסגרת ראויה לשימוש במקרקעין שהועמדו על ידי חנ"י לנמל חיפה, ויאפשרו את קידום הפרטת נמל חיפה.

במסגרת זו, יוסדר גם נושא הקמת/שדרוג תשתיות בחברת הנמל, בהשתתפות מימונית של חנ"י בסך של עד 600 מיליון שקל.