על רקע ריבוי תלונות תושבים על מטרדי ריחות, וחשד להפרת הוראות לתחזוקת מכלי אחסון נפט גולמי והפרת תנאי היתר רעלים, ייערך שימוע ואחריו יוחלט אם לנקוט בצעדי אכיפה

אודיה שווץ פרסום: 21:10 - 17/08/20
חוות המכלים | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה
חוות המכלים | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

המשרד להגנת הסביבה זימן את מנהלי חברת תש"ן לשימוע, לפני החלטה על נקיטה בצעדי אכיפה, זאת בשל חשד להפרת הוראות לתחזוקת מכלי אחסון נפט גולמי, תוך גרימת מפגעי ריח חזקים, בלתי סבירים ומתמשכים.

כזכור, בשבועות האחרונים הגיעו למשרד להגנת הסביבה פניות מרובות מהציבור על מטרדי ריח בקרית חיים. נציגי המשרד ביצעו מספר סיורי פיקוח בחוות המכלים, בשיתוף איגוד ערים, בהם נעשה שימוש במצלמה תרמית לבדיקת פליטות של אדי דלק מגגות המכלים, והממצאים העידו על דליפות אדים. כמו כן, נמצאו ליקויים בציוד המכלים. הליקויים הללו דווחו לחברה לצורך תיקון, אולם סיורים חוזרים שנערכו החודש המשיכו לגלות פליטות של תרכובות אורגניות נדיפות שלא טופלו כהלכה.

מכך עלה, כי החברה מפרה את תנאי היתר הרעלים בעניין מניעת פליטות של חומרים אורגניים נדיפים לסביבה. כמו כן, לטענת המשרד, החברה אינה מפעילה נוהלי תפעול ותחזוקה נאותים להבטחת תקינות הציוד ואינה עומדת בתנאי רישיון העסק, כך שנגרם מפגע ריח חזק ובלתי סביר לתושבים המתגוררים באזור ולבאי האזור המסחרי.

השרה גילה גמליאל | צילום: Moshe Milner, לע"מ
השרה גילה גמליאל | צילום: Moshe Milner, לע"מ

בעקבות הממצאים שעלו והליקויים שהתגלו, ולאחר עיבוד הנתונים, מסר המשרד למנהלי החברה התראה בגין הפרה, לכאורה, של חוק רישוי העסקים, של חוק חומרים מסוכנים, ושל החוק למניעת מפגעים, באופן היוצר חשש משמעותי לפגיעה בציבור וכן מפגעי ריח חזקים ובלתי סבירים – ומנהלי החברה זומנו כאמור לשימוע מקוון טרם החלטתו על נקיטה בצעדי אכיפה. 

במשרד מציינים כי באחרונה נרשמה עלייה משמעותית בפניות של תושבים המדווחים על מפגעי ריח בליווי תסמינים בריאותיים, כגון כאבי ראש – ובמחצית הראשונה של חודש אוגוסט התקבלו לא פחות מ-30 תלונות ברוח זו במוקד הסביבה של המשרד.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "לא נאפשר למפעלים להוות סכנה סביבתית ולגרום למפגע ריח הפוגע באיכות חיי התושבים. חברת תש"ן, לפי ממצאי הסיורים של הצוות המקצועי במשרדי, לא הסדירה ליקויי תחזוקה מהותיים, ובכך מהווה גורם סיכון לתושבי האזור. נפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותנו כדי לוודא שהציבור לא יסבול מכך שיש מפעלים בסמיכות אליו, וכי כל הליקויים יתוקנו לאלתר".

שרית גולן, יו"ר איגוד ערים, מסרה בתגובה: "החלטת המשרד להגנת הסביבה לזמן את מנהלי תש"ן לשימוע הוא צעד חשוב. הפעילות המשותפת של המשרד והאיגוד נושאת פרי. מנהלי החברות לא יוכלו להמשיך לנהוג בהפקרות כלפי הסביבה וכלפי תושבי האזור, ואנו נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו על מנת שמפעלים יעשו באמת הכל על מנת שתקלות לא יתרחשו – ואם חלילה תהיה תקלה, מנהלי המפעלים  ישלמו את המחיר, ולא רק הסביבה".

שרית גולן | צילום: מיכה בריקמן
שרית גולן | צילום: מיכה בריקמן

מחברת תש"ן נמסר בתגובה: "תש"ן היא חברה חיונית למשק האנרגיה בישראל ולתפקודו הרציף. החברה קשובה לקהילה בכל מקום בו היא פועלת כבר יותר מ-80 שנה. מדובר בחברה מקצועית ובטוחה, המשקיעה משאבים רבים ואמצעים חדישים במתקניה, תוך עמידה בכל תקני הבטיחות מהמחמירים ביותר בעולם. תש"ן מבוקרת ומפוקחת על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם המשרד להגנת הסביבה, ומיישמת את הנחיותיהם באופן מלא.

"במהלך החודשים האחרונים, ולאור תלונות ריח, ביצע המשרד להגנת הסביבה בשיתוף איגוד ערים חיפה מספר ביקורות פתע, וכן ביקורת ניטור אחת מתואמת עם תש"ן, בה הוצבו תחנות ניטור לאורך גדר החברה – זאת נוסף על ביקורות השוטפות שאותן עורכת תש"ן בעצמה כמתחייב מהחוק. בכל ביקורות אלו לא נמצא מקור הריחות ולא נמצאה כל הפרה – נמצא כי החברה פועלת על פי החוק.

"ידוע לנו כי תושבי השכונה הסמוכה מעוניינים להעתיק את החווה למקום אחר. תש"ן מסכימה עם תושבי השכונה – אנו חושבים שאין זה נכון לתפעל חוות מכלים בתוך שכונת מגורים. תש"ן, חברה בבעלות ממשלתית מלאה, הוקמה באזור זה כבר בשנת 1934, טרם הקמת המדינה, תקופה שבה אף אחד לא התגורר סביב חוות המכלים. ברבות השנים קודמו תוכניות בנייה סמוכות לחווה, ואף נמכרו דירות סמוכות לחווה. כך, לאורך השנים נוצר חיכוך הולך וגובר בין צורכי ההתפתחות העירוניים לבין התעשייה, עד שבתי התושבים נהיו סמוכים יותר ויותר למתחמי החברה. ולאורך עשרות שנים נמנעו קובעי המדיניות והרגולטורים מקבלת החלטות שיסדירו את הסוגיה המורכבת.

ההפגנה בקרית חיים | צילום: ירון חנן
ההפגנה בקרית חיים, בשבוע שעבר | צילום: ירון חנן

"תש"ן פעלה במשך קרוב ל-20 שנה לאשר תוכנית להעתקת החווה לקרקעות הצפון. מי שלא איפשר את קידום התוכנית במשך שנים כה רבות, היו דווקא ארגוני סביבה שונים, חברי מועצת העיר חיפה, ועוד אנשי ציבור ומקבלי החלטות. אישור תוכנית קרקעות הצפון התקבל לאחר ייסורים רבים רק בשנת 2018. כיום לא מקודמת תוכנית זו שוב, עקב רצון פרנסי העיר להעתיק את החווה למקום שונה ממפרץ חיפה. ככל שתתעכב החלטה זו, כך נאלץ להמשיך לדור יחדיו.

החלטה זו נמצאת בידי מקבלי ההחלטות ברמות הגבוהות ביותר ואנו נשתף פעולה עם כל החלטה שתתקבל. אנו מכבדים את התושבים ומקיימים איתם דיאלוג רציף. תש"ן אינה נגד התושבים באזור; יתרה מכך, כלל אזרחי ישראל הם הבעלים של החברה. החברה מודעת למציאות המורכבת שנוצרה, ומאמינה כי יש לצמצם את החיכוך ולהעביר את מתקני החברה לאתר חלופי. החלטה זו טרם התקבלה ונמצאת בדיונים ארוכי שנים בין משרד הממשלה וגורמי התכנון השונים, ואנו מאמינים כי החלטות הגורמים המוסמכים תתקבלנה בהקדם".

LIVE

06:00 - 07:00
שש בבוקר
07:00 - 09:00
איזה בוקר
09:00 - 10:00
שרון גל
10:00 - 13:00
המסיבה
13:00 - 14:00
אמא עצבנית
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל
20:00 - 06:00
רצועת הלילה - להיטים ברצף