בהמשך לישיבת המועצה הסוערת בה הובהר כי ייבחן מינויו של יו"ר סיעת "הליכוד" כיו"ר התאגיד העירוני, מבהירה עו"ד ימית קליין: "החלטה נעדרת סמכות ובסיס חוקי"

אודיה שווץ פרסום: 10:09 - 27/08/20
שמשון עידו | צילום: רדיו חיפה
שמשון עידו | צילום: רדיו חיפה

ההחלטה על מינויו של שמשון עידו כיו"ר תאגיד יפה נוף אינה חוקית, כך מבהירה היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד ימית קליין.

כזכור, בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין שנערכה ביום שלישי, נבחר עידו, יו"ר סיעת "הליכוד", כיו"ר יפה נוף במקומו של יואב רמתי שהשעה את עצמו. עו"ד קליין הבהירה באותו ערב, כי הנושא ייבחן. בישיבה שנערכה אמש ביפה נוף, שימש ממלא מקום ראש העירייה, נחשון צוק כיו"ר.

עו"ד קליין כתבה למזכירת יפה נוף: "ב-25 באוגוסט התקיימה ישיבת מועצה נוספת שלא מן המניין, שחלק מהנושאים על סדר יומה כללו מינוי דירקטורים לחברת יפה נוף והצעות החלטה למינוי חבר המועצה מר שמשון עידו ליו"ר דירקטוריון חברת יפה נוף במקום חבר המועצה, יואב רמתי ובנוסף, מינוי ליאור אפט כנציג ציבור.

"בהמשך לחוות דעתי המשפטית שהוצגה מספר פעמים במהלך הדיון שהתקיים, ההצעות ההחלטה אינן חוקיות מאחר ולא עמדה בפני המועצה הצעה לביטול החלטה או הצעה לדיון מחודש לפי הוראות סעיף 46 לתוספת השניה לפקודת העיריות.

"בנוסף, ההחלטה למינוי חבר המועצה עידו ליו"ר דירקטוריון עומדת בסתירה להוראות תקנון חברת יפה נוף, סעיף 56 לפרק ד', הקובעות כי 'ראש העיר יכהן כיו"ר הדירקטוריון, אך יהיה רשאי למנות יו"ר דירקטוריון אחר אשר יאושר על ידי מועצת העיר, וזאת בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית'.

"משכך, בקשה למינוי יו"ר דירקטוריון הנוגדת הוראת תקנות זו, אינה חוקית ואינה יכולה לעמוד. לאור כל האמור לעיל, הנחייתי המשפטית הינה כי יש לקיים את ישיבות דירקטוריון החברה בנוכחות החברים המאושרים נכון למועד ה-24 באוגוסט ואין לפעול לפי ההחלטות שהתקבלו במועד ה-25 באוגוסט בהיעדר סמכות וללא בסיס חוקי".

עו"ד ימית קליין, היועצת המשפטית של עיריית חיפה, עו"ד עמית חדד | צילום: רדיו חיפה
עו"ד ימית קליין, היועצת המשפטית של עיריית חיפה, עו"ד עמית חדד | צילום: רדיו חיפה
LIVE

06:00 - 07:00
שש בבוקר
07:00 - 09:00
איזה בוקר
09:00 - 10:00
אקטואליה ב-9
10:00 - 12:00
המסיבה
12:00 - 13:00
הפרלמנט
13:00 - 14:00
המוסיקה של רדיו חיפה
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל
20:00 - 06:00
רצועת הלילה