התוכנית נועדה להסדיר עירוב מגורים, מסחר ומשרדים וליצור ודאות תכנונית שתאפשר את המשך התפתחות הציר. העירייה מקדמת תוכניות דומות בשד' מוריה וברחוב טרומפלדור

אודיה שווץ פרסום: 10:33 - 01/09/20
רחוב אח"י אילת | צילום: ניר בלזיצקי, דוברות עיריית חיפה
רחוב אח"י אילת | צילום: ניר בלזיצקי, דוברות עיריית חיפה

מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה דנה אמש (שני) בתוכנית חדשה וייחודית לעירוב שימושים ברחוב אח"י אילת בקרית חיים. במרבית המגרשים שלאורך הציר מאושר כיום שימוש למגורים, כאשר קיימים מגרשים בהם משולבים מגורים ומסחר בקומת הקרקע או במשרדים.

במהלך השנים נפתחו לאורכו של הציר בתי עסק, בהם מסעדות ובתי קפה רבים, על פי היתרים שניתנו בעבר על ידי העירייה לשימוש חורג. בשנת 2010 אישרה העירייה מסמך מדיניות לציר, שקבע את סוגי העסקים שניתנים לאישור ואת פריסתם לאורך הציר. המסמך היווה מסגרת תכנונית, על פיה אושרו תוכניות נקודתיות ובקשות לשימוש חורג עד להפקדת תוכנית המתאר חפ/2000 בשנת 2014, שהגדירה את הרחוב כעירוני מיוחד, המאפשר מגוון שימושים – אולם לא ניתן להוציא מתוקפה של התוכנית היתרי בניה, מאחר ונדרשת תב"ע (תוכנית בניין עיר) מפורטת. כל אלה הביאו לידי כך שבציר, בו מתקיים עירוב שימושים הכולל מגורים, מסחר ומשרדים, לא ניתן לאשר את פעילותם, אלא על בסיס תב"עות נקודתיות או באמצעות הוצאת היתרים לשימוש חורג.

התוכנית החדשה שמקדמת העירייה נועדה להסדיר את כל אלה וליצור ודאות תכנונית, שתאפשר את המשך התפתחותו של הציר, על פי המדיניות התכנונית העירונית שמהותה הוספת שימושים למטרות מגורים, מסחר, שירותי אוכל, משרדים, שירותים אישיים, תרבות ופנאי, חינוך, קהילה ואכסון מלונאי, זאת נוסף על שימושים המאושרים במגרש; שטח הבניה לשימושים הנוספים יוגבל לעד 50 אחוז מהשטח העיקרי על פי תוכנית מאושרת; שמירת אפשרות להרחבת רחוב אח"י אילת ל-24 מטר, כך שלא תתאפשר בנייה בתחום זה. התוכנית קובעת את פריסת השימושים, הן בבניין והן במגרש, וכן תנאים לאישור ולמתן היתר בניה לשירותי אוכל, בכפוף להליך של פרסום הקלה.

התוכנית, שהיא הראשונה מסדרת תוכניות שנועדו לאפשר פעילות עירונית תוססת לאורך הצירים המרכזיים בעיר, הועלתה על פי החלטת הוועדה המקומית לאתר "תובנות" חיפה לקבלת הערות הציבור, ובהמשך תוחזר לדיון ולאישור הוועדה המקומית. במקביל, מקדמת העירייה תוכניות דומות ברחובות נוספים שבהם מתקיים עירוב שימושים, דוגמת שד' מוריה במרכז הכרמל ורחוב טרומפלדור בנוה שאנן.

00:00 - 20:00
השידורים יתחדשו במוצאי יום כיפור
20:00 -