בהודעה ששלחה לחברה זימנה ראש העירייה, עינת קליש את נציגיה לבירור דחוף השבוע בלשכתה לצורך בחינת עמידת המפעל בתנאי הרישיון. תש"ן: "הודעה פופוליסטית וריקה מתוכן, ניסיון לשיפור תדמיתה הקורסת של העירייה"

אודיה שווץ פרסום: 18:40 - 01/09/20
חוות המכלים | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה
חוות המכלים | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

עיריית חיפה הודיעה לחברת תש"ן על ביטול רישיון העסק לצמיתות, וזימנה את נציגיה לבירור עמידת החברה בתנאי רישיון העסק.

בהודעה, עליה חתומה ראש העירייה, עינת קליש נכתב, כי נציגי החברה מוזמנים לבירור דחוף שיתקיים עוד השבוע בלשכת ראש העירייה לצורך בחינת עמידת המפעל בתנאי רישיון העסק. 

קליש ציינה במכתבה, כי לאור תיקון בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג–2013, קוצר תוקפו של רישיון העסק שניתן בעבר לחברה לצמיתות.  

במכתב הובהר, כי הבירור בנושא רישיון העסק ייערך, בין השאר, על רקע ממצאי השימוע שבוצע על ידי המשרד להגנת הסביבה ותלונות שהתקבלו בעירייה על מפגעי ריח חמורים בסביבת המפעל. 

עינת קליש בחתימת ההסכם | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה
עינת קליש בחתימת ההסכם | צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה

"כל אלה מעלים תמונה קשה של הפרה בוטה של תנאי רישיון העסק ותנאי היתר הרעלים, וכן הוראות החוק", כתבה קליש, "ובכוונתי לנקוט בכל האמצעים לשמירה על שלום הציבור, בטחונו ובריאותו, לרבות נקיטת פעולות בתיאום עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ובדיקות שייעשו על ידי מומחה מטעם העירייה לצורך בחינת תוקפו של רישיון העסק".   

עוד דורשת קליש מתש"ן לעמוד בכל התנאים הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה, ולהמציא ללא דיחוי למשרדי המחלקה לרישוי עסקים "תיק מפעל", ובו פירוט דרכי הטיפול של המפעל בתקלות שעלולות  לסכן את הציבור וסביבתו.

מתש"ן נמסר בתגובה: "תש"ן היא חברה חיונית למשק האנרגיה בישראל ולתפקודו הרציף. החברה מקצועית, בטוחה ומשקיעה משאבים רבים ואמצעים חדישים במתקניה, תוך עמידה בכל תקני הבטיחות מהמחמירים ביותר בעולם. תש"ן מבוקרת ומפוקחת על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים ומיישמת את הנחיותיהם באופן מלא. ניכר כי הודעתה של עיריית חיפה פופוליסטית וריקה מתוכן, שכן רישיונות עסק לצמיתות בוטלו מתוקף חוק עוד בשנת 2018. תכליתו של מהלך זה הוא שיפור תדמיתה הקורסת של עיריית חיפה בעיני התושבים. אנו שבים ומדגישים – להתמקד בפתרונות, בקבלת החלטות ולא בכותרות".

יצוין כי בישיבת מועצת העיר הנערכת בשעה זו, דורשים חברי מועצה – בהם סגן ראש העירייה, הרב דב חיון; יו"ר האופוזיציה, אביהו האן; ותמי ברק לסגור את חוות המכלים תוך עמידה בלוח זמנים קצר ומהיר".