לקראת חזרת התלמידים למוסדות החינוך מבצעת העירייה היערכות מקיפה הכוללת ניקיון וחיטוי בבתי הספר במטרה להפעילם בהתאם להנחיות לרבות שמירה על קפסולות, היגיינה ועל כללי הבטיחות בצורה המיטבית

מערכת רדיו חיפה פרסום: 12:06 - 28/10/20

חזרה ללימודים בצל הקורונה | צילום: עיריית קרית אתא
חזרה ללימודים בצל הקורונה | צילום: עיריית קרית אתא

בעיריית קרית אתא נערכים להרחבת מספר ימי הלימודים בבתי הספר לתלמידי כיתות א'-ד' במטרה לקיים חמישה ימי לימודים בבית הספר לתלמידי הכיתות הללו.

בכוונת העירייה לתגבר את מערך צוותי ההוראה ולאפשר לבתי הספר היסודיים, ככל שיש בהם מספיק מרחבי למידה, ללמד את ילדי כיתות א'-ד' בעיר במשך חמישה ימים ולא רק 3 על פי מתווה משרד החינוך.

"כפי שפעלנו לאחר החזרה ללימודים, בתום הסגר הראשון – סייענו לבתי הספר היסודיים לאפשר לתלמידי א ו-ב ללמוד חמישה ימים בשבוע ולא שלושה", אומר ראש עיריית קרית אתא, יעקב פרץ, "אנו פועלים על פי מתווה משרד החינוך וככל שיש בידנו נתגבר ונעבה את מערך הלימוד על מנת לאפשר לילדי העיר ולהוריהם לחזור עד כמה שניתן לפעילות ולשגרה תחת מגבלות משרד הבריאות".

כזכור, בתום הסגר הראשון הפעילה העירייה את מערך החינוך היסודי במתכונת מתוגברת ובכוונתה לעשות זאת גם כעת לאחר שהחזרה ללימודים בכיתות א-ד תאושר סופית על ידי הקבינט. ההגדלה התאפשרה במרבית בתי הספר בעיר, למעט בשניים, בהם לא היו די חללי לימוד שיאפשרו את הרחבת המסגרות.
"בראש ובראשונה אנו רואים את טובת ילדי העיר", אומר ראש העיר, "ונאפשר את הרחבת מסגרות הלימוד כל עוד אין שינוי בקבוצות הלימוד והקפסולות המותרות".

לקראת חזרת התלמידים למוסדות החינוך מבצעת העירייה היערכות מקיפה בבתי הספר הכוללת ניקיון וחיטוי במטרה להפעילם בהתאם להנחיות לרבות שמירה על קפסולות, היגיינה ועל כללי הבטיחות בצורה המיטבית.