תנועות הנוער חוששות מפגיעה בתמיכה שהן מקבלות. רמתי: "אזום פגישה עם הנהלת העירייה"

אודיה שווץ פרסום: 12:56 - 05/11/20
יואב רמתי | צילום: רדיו חיפה
יואב רמתי | צילום: רדיו חיפה

חבר המועצה יואב רמתי נפגש עם ראשי תנועות הנוער העובד והלומד, בני עקיבא והצופים שביקשו לסייע בשמירת התמיכות שהן מקבלות לקראת שינוי הקריטריונים. כמו כן ביקשו לשמר את הקריטריונים הקיימים כפי שמופיעים במשרד החינוך. ועדת התמיכות דנה בבקשה שהועלתה לשנות את הקריטריונים ולאחד את התבחינים של הארגונים והתנועות מה שעלול לפגוע בתמיכות שהם מקבלים כיום.

רמתי: "אני אזום פגישה עם הנהלת העירייה וסיגל ציוני שהעלתה את הבקשה על מנת למצוא את עמק השווה בין הצרכים של התנועות ליוזמה של העירייה מאחר ותנועות הנוער הם בשר מבשרנו והם חשובות לחינוך הנוער והתפתחותו בעיר".

00:00 - 20:00
השידורים יתחדשו במוצאי יום כיפור
20:00 -