ראש עיריית חיפה זימנה את החברה לשימוע בעקבות ממצאי שימוע שערך המשרד להגנת הסביבה, מהם עולה כי תש"ן הפרה את תנאי היתר הרעלים, הרישיון והוראות החוק

אודיה שווץ פרסום: 10:30 - 23/11/20
חוות המכלים | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה
חוות המכלים | צילום: צבי רוגר, עיריית חיפה

ראש עיריית חיפה, עינת קליש זימנה את חברת תש"ן לשימוע לפני ביטול רישיון העסק של חוות המכלים, וצמצום תוקפו והיקפו. הזימון ניתן לחברה בעקבות ממצאי שימוע שנערך על ידי המשרד להגנת הסביבה, מהם עולה כי החברה הפרה את תנאי היתר הרעלים, רישיון העסק והוראות החוק תוך גרימת מפגעים סביבתיים.

בזימון מבהירה ראש העירייה, כי השימוע עלול להוביל לביטול רישיון העסק שאותו אמורה היתה רשות הרישוי להנפיק לחוות המכלים לתקופה בת עשר שנים, ומתן היתר זמני תחתיו לתקופה בת שישה חודשים, תוך צמצום ההיתר הזמני באופן שלא יינתן היתר למכלים המושבתים.

בזימון שנשלח לראשי החברה נכתב, בין השאר: "במהלך החודשים האחרונים מגיעות תלונות רבות של תושבים למוקד העירוני בגין מפגעי ריח חמורים ובלתי סבירים שמקורם, לכאורה, מחוות המכלים. תלונות הגיעו הן למוקד העירוני של העירייה, הן לאיגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה והן למשרד להגנת הסביבה, שבדק וחקר את הנושא וזימן את נציגיכם לשימוע. ממצאי השימוע העלו תמונה עגומה, ולפיה הפרתם את תנאי היתר הרעלים ותנאי רישיון העסק וכן את הוראות החוק, באופן הגורם למפגעים סביבתיים".

קליש מבהירה במכתבה, כי מתן ההיתר הזמני לשישה חודשים מותנה על ידי העירייה בעמידה בכל הדרישות והתנאים שנקבעו על ידה ונשלחו לחברה, בעקבות הליך הבירור שאותו ערכה העירייה לחברה.

במסגרת זו דורשת העירייה, בין השאר, מחברת תש"ן להעביר לידיה את כל ממצאי הבדיקות והסקרים שבוצעו על ידי החברה, להגיש לעירייה תוכנית עבודה לכלל המכלים המתייחסת לבדיקות התקינות שלהם, לקיים שיתוף פעולה מלא עם העירייה, ולאפשר הכנסת מומחים מטעמה לשטח החווה לצורך עריכת בדיקות נדרשות.

לשימוע, שיתקיים ב-26 בנובמבר, הוזמנו גם נציגי המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה.

מתש"ן נמסר: "תש"ן הינה חברה חיונית למשק האנרגיה בישראל ולתפקודו הרציף. החברה מקצועית, בטוחה ומשקיעה משאבים רבים ואמצעים חדישים במתקניה, תוך עמידה בכל תקני הבטיחות מהמחמירים ביותר בעולם. תש"ן מבוקרת ומפוקחת על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים ומיישמת את הנחיותיהם באופן מלא. ניכר כי הודעתה של עיריית חיפה פופוליסטית וריקה מתוכן, וכי תכליתו של מהלך זה הוא שיפור תדמיתה הקורסת של עיריית חיפה בעיני התושבים. אנו שבים ומדגישים – להתמקד בפתרונות, בקבלת החלטות ולא בכותרות".