על פי המתווה שאושר, לא תתאפשר תוספת של כל מתקן, מבנה, מכל או צנרת שיש להם השפעה סביבתית ניכרת ביחס למצב הקיים

אודיה שווץ פרסום: 15:31 - 01/12/20
מתחם בזן | צילום: רדיו חיפה
מתחם בזן | צילום: רדיו חיפה

המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה את מתווה המשרד להגנת הסביבה להגדרת "מתקן בעל השפעה סביבתית  ניכרת". הדיון בנושא נערך היום (שלישי) במועצה בהמשך להחלטת בית המשפט העליון מיולי 2019, שקבעה כי יש לקבוע את ההגדרה בחוק.

המתווה הועבר להתייחסות הגורמים הרלוונטיים – ובכללם עיריית חיפה, עיריית קרית אתא, אט"ד, הקואליציה לבריאות הציבור, מגמה ירוקה, בזן, חיפה כימיקלים והוועדה המשותפת לתכנון ולבניה מתחם בזן.

במסגרת המתווה, נקבע כי לא תתאפשר, מכוחה של תוכנית זו, תוספת של כל מתקן, מבנה, מכל או צנרת, שיש להם השפעה ניכרת על הסביבה ביחס למצב הקיים.

כזכור, בקיץ שעבר קיבל בית המשפט העליון חלקית עתירה של כמה ארגונים ירוקים נגד הרחבת מתחם בזן. השופט עוזי פוגלמן החליט אז להחזיר את התוכנית למועצה הארצית על מנת לאפשר לה לקבוע הוראות נוספות בתוכנית לגבי סוג המתקנים שיהיו טעונים תכנון מפורט.

יו"ר איגוד ערים, שרית גולן: "ההחלטה של המועצה הארצית היא המשך לפסק הדין בערעור עיריית חיפה וארגוני הסביבה בנוגע להרחבת בזן. בית המשפט העליון קבע, כי לא תינתן אפשרות לבזן להקים מתקנים בעלי השפעה סביבתית מכוח התוכנית שאושרה; כך שלמעשה, התוכנית הגדולה של בזן הצטמצמה לממדיה המקוריים, אסדרה בלבד. נזכיר, שבימים אלו עתידה של חברת בזן נדון בוועדת המנכ״לים הבין משרדית, כאשר יו"ר הועדה, פרופ' אבי שמחון, תומך בהחלטה לקדם את סגירת בזן כבר בשנת 2025".

LIVE

06:00 - 07:00
שש בבוקר
07:00 - 09:00
איזה בוקר
09:00 - 10:00
אקטואליה ב-9
10:00 - 12:00
המסיבה
12:00 - 13:00
הפרלמנט
13:00 - 14:00
המוסיקה של רדיו חיפה
14:00 - 15:00
קטן ב-2
15:00 - 18:00
מגה מיקס
18:00 - 20:00
תכנית הספורט של ישראל
20:00 - 06:00
רצועת הלילה