הרשות מבקשת מוועדת העררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה לבטל את החלטת הוועדה המחוזית, להפקיד את תוכנית "מתחם לוגיסטי-נמלי ישראל": "מגעים פסולים בין העירייה ללשכת התכנון"

אודיה שווץ פרסום: 13:01 - 15/12/20
מחסנים בפארק הקישון | הדמיה: רשות נחל הקישון
מחסנים בפארק הקישון | הדמיה: רשות נחל הקישון

הרשות פנתה לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בבקשה להורות על ביטול הפקדת התוכנית,

רשות נחל הקישון פנתה לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בבקשה להורות על ביטול החלטה הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית "מתחם לוגיסטי – נמלי ישראל".

בטיעון לבקשה צוין, כי מאחר ובתקופת הפקדת התוכנית נעשה תיאום בין העירייה, לשכת התכנון המחוזית וחברת נמלי ישראל (חנ"י) – ובלי שרשות נחל הקישון וכפי הנראה גם שאר המתנגדים היו מודעים/שותפים למהלך – אין מנוס וקיים הכרח להורות על ביטול ההחלטה, ולהחזירה לדיון פומבי נוסף בוועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית.

עוד נטען, כי העירייה שימשה כמתווך להעברת מסרים בין הצדדים. "מכל מקום, גם מגעים בין העירייה לבין לשכת התכנון בתקופת ההפקדה הם פסולים, על אחת וכמה כאשר במסגרת מגעים אלו העירייה מקיימת מגעים במקביל עם יזם התוכנית, ומעבירה מסרים מלשכת התכנון ליזם ומהיזם חזרה ללשכת התכנון. המהלך הזה נובע, כך עולה מהמסמכים, מההתחייבות של עיריית חיפה לא להגיש התנגדות לתוכנית. משוויתרה העירייה על סמכויותיה השלטוניות, היא נאלצה למצוא דרכים חלופיות להביע הסתייגויותיה מהתוכנית, זאת בהסתר מן הציבור ותוך גרירת לשכת התכנון והיזם לתיאומים במהלך תקופת ההפקדה. מאחר וברור כי בעינינו נוצרה מראית עין בוטה של חוסר הוגנות, תתבקש ועדת המשנה להורות על ביטול החלטת הוועדה המחוזית לאשר את התוכנית, תוך הוראה על החזרתה לדיון פומבי כאמור נוסף".

מהסיכום בין הצדדים עולה, כי העירייה ביקשה התחייבות מחנ"י או כתב שיפוי כדי להבטיח שלא יהיו תביעות מחוכרים, אולם חנ"י הבהירה כי לא יינתן כתב שיפוי וכי הדבר נוגד הסכם חתום בין הצדדים.

מחברת נמלי ישראל נמסר: "תוכנית פארק נמלי ישראל במפרץ היא צעד חשוב ומשמעותי בפיתוח מטרופולין חיפה והמפרץ, לטובת חיזוק הכלכלה המקומית והלאומית ועבור כל תושבי האזור, לצד פארק ירוק להנאת התושבים. צר לנו שגורמים בעלי אינטרסים שונים פועלים לעיכוב התוכנית שכבר אושרה, מה שימנע את שיפור השירות בנמל לטובת המשק בכלל ומטרופולין חיפה בפרט".

מעיריית חיפה טרם נמסרה תגובה.