הדיון הקודם פוצץ בעקבות דרישת עיריית חיפה להיות חלק מההליך ולקבל את המידע הדרוש מרשות החברות הממשלתיות

אודיה שווץ פרסום: 11:43 - 21/12/20
נמל חיפה | צילום: גיאודרונס
נמל חיפה | צילום: גיאודרונס

ועדת הכספים של הכנסת תדון מחר (שני) באישור אופן הפרטת נמל חיפה, זאת לאחר שדיון קודם בנושא פוצץ על רקע דרישת עיריית חיפה להיות חלק מהדיון ולקבל את המידע הדרוש מרשות החברות.

בעקבות זאת, ביקש סגן מנהל רשות החברות הממשלתיות, רועי כחלון את אישור הוועדה, כנדרש, והודיע אתמול ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני כי הרשות הסבירה לעירייה שהפרטת החברה, הכוללת מכירת מניות לרוכש פרטי שייבחר במסגרת הליך המכירה, אינה כוללת העברת זכויות במקרקעין לחברה או לרוכש הפרטי. עוד הבהיר כחלון, כי השטחים הלבנים שלגביהם לעירייה היו טענות בישיבת ועדת הכספים – בהם נמל הדלקים, ממגורות דגון, מסוף הכימיקלים 20 האקרים – אינם שטחים המופעלים על ידי חברת נמל חיפה, ואינם רלוונטיים להפרטה.

כמו כן הוסבר, כי לרשות או להפרטת החברה אין כל נגיעה בנושאים הקשורים בפיתוח תשתיות במפרץ חיפה, המקודם על ידי חברת נמלי ישראל (חנ"י) ובאחריותה בלבד, לרבות תוכניות תכנון ארציות.

לגבי פיתוח חזית הים ציין כחלון, כי האינטרס של הרשות והחברה הוא שיגובשו הסכמות עם העירייה בהקדם האפשרי, לטובת הפעלת הפרויקט במשותף, וכי רצוי להקים מינהלת משותפת לעירייה ולחברה ולמנות נושאי משרה מטעם הצדדים שינהלו ויפקחו על הפרויקט. התחייבויות החברה וכל זכויותיה, לרבות הסכמות שיגובשו לצורך קידום פיתוח חזית הים, יוסיפו לחול גם לאחר מכירת מניות החברה.

עד כה הוגשו 18 פניות מצד משקיעים ישראלים ובינלאומיים, שבתקופה הקרובה יבחנו את ההיבטים הקשורים ברכישת החברה. בסוף תקופה זו ייקבע המועד להגשת הצעות לרכישת מניות החברה.